Dolly Kill Kill

Tên khác: Búp bê giết người

Tác giả:

Thể loại: Action , Horror .

Chương mới nhất: 161 - Đang tiến hànhNhững ngày yên ả của toàn nhân loại đột nhiên cùng một lúc biến thành một địa ngục ghê tởm không tả xiết. Cuộc xâm lược bất ngờ của những con ong bắp cày cùng với “búp bê” khổng lồ cầm vũ khí cũng khổng lồ tiêu diệt tất cả mọi người trong tầm mắt của chúng. Ở giữa sự hỗn loạn, tại một trường trung học, học sinh năm thứ nhất, Iruma Ikaruga, chiến đấu để cứu người bạn tốt nhất và chị senpai yêu quý của cậu với một tinh thần bất khuất. Tuy nhiên, tất cả những gì đang chờ đợi họ là tuyệt vọng cùng cực. Và như thế, những trận chiến sống còn bắt đầu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dolly Kill Kill 161 28.11.2017 Dolly Kill Kill 160 28.11.2017 Dolly Kill Kill 159 26.09.2017 Dolly Kill Kill 158 26.09.2017 Dolly Kill Kill 157 26.09.2017 Dolly Kill Kill 156 26.09.2017 Dolly Kill Kill 155 9.09.2017 Dolly Kill Kill 154 9.09.2017 Dolly Kill Kill 153 9.09.2017 Dolly Kill Kill 152 9.09.2017 Dolly Kill Kill 151 8.09.2017 Dolly Kill Kill 150 8.09.2017 Dolly Kill Kill 149 8.09.2017 Dolly Kill Kill 148 8.09.2017 Dolly Kill Kill 147 8.09.2017 Dolly Kill Kill 146 8.09.2017 Dolly Kill Kill 145 24.08.2017 Dolly Kill Kill 144 15.08.2017 Dolly Kill Kill 143 4.08.2017 Dolly Kill Kill 142 12.07.2017 Dolly Kill Kill 141 12.07.2017 Dolly Kill Kill 140 12.07.2017 Dolly Kill Kill 139 10.06.2017 Dolly Kill Kill 138 6.06.2017 Dolly Kill Kill 137 5.06.2017 Dolly Kill Kill 136 31.05.2017 Dolly Kill Kill 135 30.05.2017 Dolly Kill Kill 134 29.05.2017 Dolly Kill Kill 133 29.05.2017 Dolly Kill Kill 132 15.04.2017 Dolly Kill Kill 131 10.04.2017 Dolly Kill Kill 130 10.04.2017 Dolly Kill Kill 129 22.03.2017 Dolly Kill Kill 128 7.03.2017 Dolly Kill Kill 127 23.02.2017 Dolly Kill Kill 126 11.02.2017 Dolly Kill Kill 125 8.02.2017 Dolly Kill Kill 124 6.02.2017 Dolly Kill Kill 123 26.01.2017 Dolly Kill Kill 122 26.01.2017 Dolly Kill Kill 121 6.01.2017 Dolly Kill Kill 120 2.01.2017 Dolly Kill Kill 119 23.12.2016 Dolly Kill Kill 118 17.12.2016 Dolly Kill Kill 117 13.12.2016 Dolly Kill Kill 116 10.12.2016 Dolly Kill Kill 115 23.11.2016 Dolly Kill Kill 114 15.11.2016 Dolly Kill Kill 113 15.11.2016 Dolly Kill Kill 112 15.11.2016 Dolly Kill Kill 111 15.11.2016 Dolly Kill Kill 110 15.11.2016 Dolly Kill Kill 109 15.11.2016 Dolly Kill Kill 108 15.11.2016 Dolly Kill Kill 107 5.11.2016 Dolly Kill Kill 107 15.11.2016 Dolly Kill Kill 106 5.11.2016 Dolly Kill Kill 105 5.11.2016 Dolly Kill Kill 104 5.11.2016 Dolly Kill Kill 103 5.11.2016 Dolly Kill Kill 102 5.11.2016 Dolly Kill Kill 101 5.11.2016 Dolly Kill Kill 100 5.11.2016 Dolly Kill Kill 99 3.11.2016 Dolly Kill Kill 98 30.10.2016 Dolly Kill Kill 92 28.10.2016 Dolly Kill Kill 91 28.10.2016 Dolly Kill Kill 89 15.05.2016 Dolly Kill Kill 88 12.05.2016 Dolly Kill Kill 87 12.05.2016 Dolly Kill Kill 86 10.05.2016 Dolly Kill Kill 85 9.05.2016 Dolly Kill Kill 84 8.05.2016 Dolly Kill Kill 83 8.05.2016 Dolly Kill Kill 82 5.05.2016 Dolly Kill Kill 81 truyentranh8.com 5.05.2016 Dolly Kill Kill 80 4.05.2016 Dolly Kill Kill 79 4.05.2016 Dolly Kill Kill 78 truyentranh8.com 3.05.2016 Dolly Kill Kill 77 truyentranh8.com 2.05.2016 Dolly Kill Kill 76 truyentranh8.com 2.05.2016 Dolly Kill Kill 75 truyentranh8.com 2.05.2016 Dolly Kill Kill 74 truyentranh8.com 30.04.2016 Dolly Kill Kill 73 truyentranh8.com 30.04.2016 Dolly Kill Kill 72 truyentranh8.com 30.04.2016 Dolly Kill Kill 71 truyentranh8.com 30.04.2016 Dolly Kill Kill 70 vechai.info 17.01.2016 Dolly Kill Kill 69 vechai.info 17.01.2016 Dolly Kill Kill 68 vechai.info 17.01.2016 Dolly Kill Kill 67 vechai.info 16.01.2016 Dolly Kill Kill 66 4.12.2015 Dolly Kill Kill 65 27.11.2015 Dolly Kill Kill 64 20.11.2015 Dolly Kill Kill 63 vechai.info 18.11.2015 Dolly Kill Kill 62 vechai.info 7.11.2015 Dolly Kill Kill 61 vechai.info 31.10.2015 Dolly Kill Kill 60 25.10.2015 Dolly Kill Kill 59 18.10.2015 Dolly Kill Kill 57 1.10.2015 Dolly Kill Kill 56 24.09.2015 Dolly Kill Kill 55 vechai.info 17.09.2015 Dolly Kill Kill 54 vechai.info 11.09.2015 Dolly Kill Kill 53 vechai.info 5.09.2015 Dolly Kill Kill 52 vechai.info 29.08.2015 Dolly Kill Kill 51 vechai.info 29.08.2015 Dolly Kill Kill 50 14.08.2015 Dolly Kill Kill 49 7.08.2015 Dolly Kill Kill 48 vechai.info 1.08.2015 Dolly Kill Kill 47 vechai.info 1.08.2015 Dolly Kill Kill 46 17.07.2015 Dolly Kill Kill 45 10.07.2015 Dolly Kill Kill 44 4.07.2015 Dolly Kill Kill 43 vechai.info 30.06.2015 Dolly Kill Kill 42 vechai.info 26.06.2015 Dolly Kill Kill 41 12.06.2015 Dolly Kill Kill 40 6.06.2015 Dolly Kill Kill 39 6.06.2015 Dolly Kill Kill 38 22.05.2015 Dolly Kill Kill 37 vechai.info 19.05.2015 Dolly Kill Kill 36 dmt 12.05.2015 Dolly Kill Kill 35 12.05.2015 Dolly Kill Kill 34 vechai.info 25.04.2015 Dolly Kill Kill 33 18.04.2015 Dolly Kill Kill 32 dmt 20.03.2015 Dolly Kill Kill 31 dmt 14.03.2015 Dolly Kill Kill 30 dmt 7.03.2015 Dolly Kill Kill 29 dmt 28.02.2015 Dolly Kill Kill 28 vechai.info 24.02.2015 Dolly Kill Kill 27 vechai.info 15.02.2015 Dolly Kill Kill 26 dmt 10.02.2015 Dolly Kill Kill 25 dmt 6.02.2015 Dolly Kill Kill 24 dmt 17.01.2015 Dolly Kill Kill 23 dmt 17.01.2015 Dolly Kill Kill 22 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 21 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 20 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 19 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 18 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 17 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 16 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 15 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 14 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 13 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 12 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 11 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 10 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 9 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 8 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 7 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 6 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 5 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 4 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 3 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 2 dmt 16.01.2015 Dolly Kill Kill 1 dmt 16.01.2015