Doraemon Bóng Chày

Tên khác: dorabase

Tác giả:

Thể loại: Comedy .

Chương mới nhất: 139 - Đang tiến hànhDù Đôrêmon có xuất hiện trong một vài chương đầu, câu chuyện lại không xoay quanh cậu và những người bạn ở thế kỷ 20/21, mà lại xoay quanh một đội bóng chày gồm các chú mèo máy ở thế kỷ 22 (vì Đôrêmon phải trở về quá khứ để giúp  Nôbita). Trưởng đội bóng là  Kưrôêmon, một mèo máy khá giống Đôrêmon trừ đôi tai và bộ lông đen (Đôrêmon không có lông). Trong truyện có nhiều khả năng đánh bóng tưởng tượng, trong một trận bóng, nó cho phép sử dụng 3 bảo bối.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Doraemon Bóng Chày 139 22.10.2016 Doraemon Bóng Chày 138 22.10.2016 Doraemon Bóng Chày 137 22.10.2016 Doraemon Bóng Chày 136 22.10.2016 Doraemon Bóng Chày 135 13.10.2016 Doraemon Bóng Chày 135 22.10.2016 Doraemon Bóng Chày 134 11.10.2016 Doraemon Bóng Chày 133 8.10.2016 Doraemon Bóng Chày 132 6.10.2016 Doraemon Bóng Chày 131 4.10.2016 Doraemon Bóng Chày 130 1.10.2016 Doraemon Bóng Chày 129 29.09.2016 Doraemon Bóng Chày 128 27.09.2016 Doraemon Bóng Chày 127 24.09.2016 Doraemon Bóng Chày 126 22.09.2016 Doraemon Bóng Chày 125 20.09.2016 Doraemon Bóng Chày 124 17.09.2016 Doraemon Bóng Chày 123 15.09.2016 Doraemon Bóng Chày 122 13.09.2016 Doraemon Bóng Chày 121 10.09.2016 Doraemon Bóng Chày 120 8.09.2016 Doraemon Bóng Chày 119 6.09.2016 Doraemon Bóng Chày 118 3.09.2016 Doraemon Bóng Chày 117 1.09.2016 Doraemon Bóng Chày 116 30.08.2016 Doraemon Bóng Chày 115 27.08.2016 Doraemon Bóng Chày 114 25.08.2016 Doraemon Bóng Chày 113 23.08.2016 Doraemon Bóng Chày 112 20.08.2016 Doraemon Bóng Chày 111 18.08.2016 Doraemon Bóng Chày 110 16.08.2016 Doraemon Bóng Chày 109 13.08.2016 Doraemon Bóng Chày 108 11.08.2016 Doraemon Bóng Chày 107 9.08.2016 Doraemon Bóng Chày 106 6.08.2016 Doraemon Bóng Chày 105 4.08.2016 Doraemon Bóng Chày 104 4.08.2016 Doraemon Bóng Chày 103 30.07.2016 Doraemon Bóng Chày 102 28.07.2016 Doraemon Bóng Chày 101 26.07.2016 Doraemon Bóng Chày 100 23.07.2016 Doraemon Bóng Chày 99 21.07.2016 Doraemon Bóng Chày 98 21.07.2016 Doraemon Bóng Chày 97 16.07.2016 Doraemon Bóng Chày 96 14.07.2016 Doraemon Bóng Chày 95 12.07.2016 Doraemon Bóng Chày 94 12.07.2016 Doraemon Bóng Chày 93 12.07.2016 Doraemon Bóng Chày 92 12.07.2016 Doraemon Bóng Chày 91 12.07.2016 Doraemon Bóng Chày 90 30.06.2016 Doraemon Bóng Chày 89 28.06.2016 Doraemon Bóng Chày 88 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 87 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 86 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 85 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 84 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 83 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 82 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 81 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 80 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 79 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 78 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 77 25.06.2016 Doraemon Bóng Chày 76 21.06.2016 Doraemon Bóng Chày 75 21.06.2016 Doraemon Bóng Chày 74 21.06.2016 Doraemon Bóng Chày 73 21.05.2016 Doraemon Bóng Chày 72 21.05.2016 Doraemon Bóng Chày 71 21.05.2016 Doraemon Bóng Chày 70 14.05.2016 Doraemon Bóng Chày 69 12.05.2016 Doraemon Bóng Chày 68 10.05.2016 Doraemon Bóng Chày 67 7.05.2016 Doraemon Bóng Chày 66 5.05.2016 Doraemon Bóng Chày 65 3.05.2016 Doraemon Bóng Chày 64 30.04.2016 Doraemon Bóng Chày 63 30.04.2016 Doraemon Bóng Chày 62 26.04.2016 Doraemon Bóng Chày 61 24.04.2016 Doraemon Bóng Chày 60 22.04.2016 Doraemon Bóng Chày 59 19.04.2016 Doraemon Bóng Chày 58 16.04.2016 Doraemon Bóng Chày 57 14.04.2016 Doraemon Bóng Chày 56 12.04.2016 Doraemon Bóng Chày 55 9.04.2016 Doraemon Bóng Chày 54 7.04.2016 Doraemon Bóng Chày 53 7.04.2016 Doraemon Bóng Chày 52 7.04.2016 Doraemon Bóng Chày 51 1.04.2016 Doraemon Bóng Chày 50 29.03.2016 Doraemon Bóng Chày 49 26.03.2016 Doraemon Bóng Chày 48 24.03.2016 Doraemon Bóng Chày 47 23.03.2016 Doraemon Bóng Chày 46 23.03.2016 Doraemon Bóng Chày 45 23.03.2016 Doraemon Bóng Chày 44 23.03.2016 Doraemon Bóng Chày 43 23.03.2016 Doraemon Bóng Chày 42 23.03.2016 Doraemon Bóng Chày 41 8.03.2016 Doraemon Bóng Chày 40 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 39 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 38 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 37 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 36 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 35 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 34 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 33 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 32 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 31 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 30 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 29 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 28 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 27 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 26 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 25 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 24 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 23 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 22 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 21 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 20 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 19 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 18 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 17 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 16 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 15 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 14 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 13 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 12 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 11 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 10 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 9 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 8 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 7 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 6 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 5 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 4 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 3 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 2 6.03.2016 Doraemon Bóng Chày 1 6.03.2016