Doraemon Plus

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , School Life , Sci-fi , Slice of Life .

Chương mới nhất: 96 - Đang tiến hànhHẳn các bạn nhỏ Việt Nam đã không còn lạ lùng về bộ truyện này nhỉ. Một chú mèo máy sở hữu những bảo bối thần kì, một chú nhóc ngốc nghếch luôn bị điểm kém. Cùng với nhau, họ đã trở thành một đôi bạn tuyệt vời. Tựa đề mỗi câu chuyện là tên một món bảo bối, nhưng ý nghĩa thực sự trong đó lại vô cùng to lớn. Hãy cùng bước chân vào thế giới diệu kì.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Doraemon Plus 96 Doraemon Fan Club 12.07.2015 Doraemon Plus 95 Doraemon Fan Club 12.07.2015 Doraemon Plus 94 Doraemon Fan Club 12.07.2015 Doraemon Plus 93 Doraemon Fan Club 12.07.2015 Doraemon Plus 92 Doraemon Fan Club 12.07.2015 Doraemon Plus 91 Doraemon Fan Club 16.05.2015 Doraemon Plus 90 Doraemon Fan Club 4.05.2015 Doraemon Plus 89 Doraemon Fan Club 14.04.2015 Doraemon Plus 88 Doraemon Fan Club 7.04.2015 Doraemon Plus 87 Doraemon Fan Club 6.04.2015 Doraemon Plus 86 Doraemon Fan Club 30.03.2015 Doraemon Plus 85 Doraemon Fan Club 24.03.2015 Doraemon Plus 84 Doraemon Fan Club 18.12.2014 Doraemon Plus 83 Doraemon Fan Club 11.12.2014 Doraemon Plus 82 Doraemon Fan Club 5.12.2014 Doraemon Plus 81 Doraemon Fan Club 3.12.2014 Doraemon Plus 80 Doraemon Fan Club 2.12.2014 Doraemon Plus 79 Doraemon Fan Club 30.11.2014 Doraemon Plus 78 Doraemon Fan Club 27.11.2014 Doraemon Plus 77 Doraemon Fan Club 26.11.2014 Doraemon Plus 76 Doraemon Fan Club 25.11.2014 Doraemon Plus 75 Doraemon Fan Club 24.11.2014 Doraemon Plus 74 Doraemon Fan Club 22.11.2014 Doraemon Plus 73 Doraemon Fan Club 2.12.2014 Doraemon Plus 72 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 71 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 70 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 69 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 68 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 67 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 66 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 65 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 64 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 63 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 62 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 61 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 60 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 59 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 58 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 57 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 56 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 55 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 54 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 53 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 52 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 51 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 50 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 49 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 48 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 47 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 46 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 45 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 44 truyentranhtuan.com 30.09.2013 Doraemon Plus 43 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 42 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 41 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 40 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 39 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 38 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 37 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 36 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 35 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 34 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 33 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 32 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 31 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 30 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 29 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 28 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 27 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 26 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 25 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 24 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 23 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 22 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 21 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 20 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 19 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 18 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 17 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 16 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 15 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 14 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 13 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 12 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 11 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 10 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 9 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 8 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 7 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 6 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 5 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 4 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 3 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 2 Doraemon Fan Club 30.09.2013 Doraemon Plus 1 Doraemon Fan Club 30.09.2013