Dosa

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 60 - Đang tiến hànhTruyện lấy bối cảnh một thế giới võ thuật nơi con người và nhân thú cùng sinh sống. Ở đó có vị vua bạo ngược luôn dùng mọi cách để đàn áp nhân thú. Rồi ai sẽ giải thoát họ đây? Mời các bạn dõi theo hành trình giải thoát nhân thú khỏi áp bức trong “Dosa” nhé!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dosa 60 25.04.2018 Dosa 59 12.04.2018 Dosa 58 9.04.2018 Dosa 57 9.04.2018 Dosa 56 9.04.2018 Dosa 55 9.04.2018 Dosa 54 9.04.2018 Dosa 53 9.04.2018 Dosa 52 9.04.2018 Dosa 51 9.04.2018 Dosa 50 9.04.2018 Dosa 49 9.04.2018 Dosa 48 9.04.2018 Dosa 47 9.04.2018 Dosa 46 9.04.2018 Dosa 45 9.04.2018 Dosa 44 9.04.2018 Dosa 43 9.04.2018 Dosa 42 9.04.2018 Dosa 41 9.04.2018 Dosa 40 9.04.2018 Dosa 39 9.04.2018 Dosa 38 9.04.2018 Dosa 37 9.04.2018 Dosa 36 9.04.2018 Dosa 35 9.04.2018 Dosa 34 9.04.2018 Dosa 33 9.04.2018 Dosa 32 9.04.2018 Dosa 31 9.04.2018 Dosa 30 9.04.2018 Dosa 29 9.04.2018 Dosa 28 9.04.2018 Dosa 27 9.04.2018 Dosa 26 9.04.2018 Dosa 25 9.04.2018 Dosa 24 9.04.2018 Dosa 23 9.04.2018 Dosa 22 9.04.2018 Dosa 21 9.04.2018 Dosa 20 8.04.2018 Dosa 19 8.04.2018 Dosa 18 8.04.2018 Dosa 17 8.04.2018 Dosa 16 8.04.2018 Dosa 15 8.04.2018 Dosa 14 8.04.2018 Dosa 13 8.04.2018 Dosa 12 8.04.2018 Dosa 11 8.04.2018 Dosa 10 8.04.2018 Dosa 9 8.04.2018 Dosa 8 8.04.2018 Dosa 7 8.04.2018 Dosa 6 8.04.2018 Dosa 5 8.04.2018 Dosa 4 8.04.2018 Dosa 3 8.04.2018 Dosa 2.2 8.04.2018 Dosa 2 8.04.2018 Dosa 1.2 8.04.2018 Dosa 1 8.04.2018 Dosa 0 8.04.2018