Dr. Slump

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 120 - Đang tiến hànhNhân vật chính của truyện là Arale, một cô bé robot giống hệt con người (tương tự nhân vật Pinocchio trong truyện thiếu nhi Ý). Tiến sĩ Slump tạo ra Arale nhằm khẳng định tài năng siêu việt của mình. Nhưng vì một lí do nào đó mà ngay khi hoàn thành Arale đã phải cần đến một cái kính cận. Có thể nói Arale là một cô bé rất ngộ nghĩnh, hiếu động và có sức mạnh kinh hồn. Arale luôn thích những cuộc phiêu lưu và sau những lần đó cô thường mang về nhà những con vật to lớn như khủng long mà lại luôn coi chúng như các con thú cưng.


Dr. Slump manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dr. Slump 120 10.11.2016 Dr. Slump 119 10.11.2016 Dr. Slump 118 10.11.2016 Dr. Slump 117 10.11.2016 Dr. Slump 116 10.11.2016 Dr. Slump 115 10.11.2016 Dr. Slump 114 10.11.2016 Dr. Slump 113 10.11.2016 Dr. Slump 112 10.11.2016 Dr. Slump 111 10.11.2016 Dr. Slump 110 truyenmix.com 5.01.2016 Dr. Slump 109 truyenmix.com 5.01.2016 Dr. Slump 108 truyenmix.com 5.01.2016 Dr. Slump 107 truyenmix.com 5.01.2016 Dr. Slump 106 truyenmix.com 5.01.2016 Dr. Slump 105 V-Z Team 15.07.2015 Dr. Slump 104.2 [V-Z Manga] 22.08.2014 Dr. Slump 104 [V-Z Manga] 12.08.2014 Dr. Slump 103 [V-Z Manga] 1.08.2014 Dr. Slump 102 [V-Z Manga] 28.07.2014 Dr. Slump 101 [V-Z Manga] 24.07.2014 Dr. Slump 100 V-Z Team 17.07.2014 Dr. Slump 99 [V-Z Manga] 14.07.2014 Dr. Slump 98 [V-Z Manga] 14.07.2014 Dr. Slump 97 [V-Z Manga] 7.01.2014 Dr. Slump 96 [V-Z Manga] 3.01.2014 Dr. Slump 95 [V-Z Manga] 2.01.2014 Dr. Slump 94 [V-Z Manga] 2.01.2014 Dr. Slump 93 [V-Z Manga] 26.12.2013 Dr. Slump 92 [V-Z Manga] 23.12.2013 Dr. Slump 91 [V-Z Manga] 23.12.2013 Dr. Slump 90 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 89 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 88 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 87 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 86 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 85 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 84 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 83 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 82 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 81 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 80 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 79 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 78 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 77 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 76 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 75 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 74 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 73 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 72 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 71 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 70 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 69 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 68 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 67 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 66 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 65 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 64 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 63 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 62 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 61 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 60 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 59 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 58 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 57 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 56 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 55 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 54 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 53 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 52 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 51 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 50 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 49 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 48 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 47 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 46 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 45 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 44 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 43 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 42 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 41 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 40 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 39 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 38 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 37 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 36 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 35 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 34 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 33 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 32 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 31 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 30 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 29 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 28 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 27 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 26 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 25 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 24 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 23 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 22 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 21 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 20 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 19 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 18 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 17 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 16 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 15 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 14 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 13 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 12 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 11 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 10 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 9 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 8 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 7 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 6 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 5 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 4 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 3 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 2 [V-Z Manga] 30.09.2013 Dr. Slump 1 [V-Z Manga] 30.09.2013