Dr. Stone

Tên khác: ドクターストーン

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 54 - Đang tiến hànhSeries về chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng đề cập đến việc thế giới bất ngờ xảy ra một “cuộc khủng hoảng” kinh hoàng không ngờ tới.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dr. Stone 54 21.06.2018 Dr. Stone 52 1.06.2018 Dr. Stone 51 1.05.2018 Dr. Stone 50 15.04.2018 Dr. Stone 49 4.04.2018 Dr. Stone 48 24.03.2018 Dr. Stone 46 8.03.2018 Dr. Stone 44 4.02.2018 Dr. Stone 44 18.03.2018 Dr. Stone 43 29.01.2018 Dr. Stone 42 24.01.2018 Dr. Stone 41 6.01.2018 Dr. Stone 40 6.01.2018 Dr. Stone 39 18.12.2017 Dr. Stone 38 9.12.2017 Dr. Stone 37 9.12.2017 Dr. Stone 36 9.12.2017 Dr. Stone 35 19.11.2017 Dr. Stone 34 10.11.2017 Dr. Stone 33 30.10.2017 Dr. Stone 32 28.10.2017 Dr. Stone 31 VN Blueship 23.10.2017 Dr. Stone 30 12.10.2017 Dr. Stone 29 12.10.2017 Dr. Stone 28 29.09.2017 Dr. Stone 27 29.09.2017 Dr. Stone 26 29.09.2017 Dr. Stone 25 29.09.2017 Dr. Stone 24 25.08.2017 Dr. Stone 23 19.08.2017 Dr. Stone 22 VN Blueship 12.08.2017 Dr. Stone 21 VN Blueship 28.07.2017 Dr. Stone 20 22.07.2017 Dr. Stone 19 16.07.2017 Dr. Stone 18 9.07.2017 Dr. Stone 17 30.06.2017 Dr. Stone 16 23.06.2017 Dr. Stone 15 20.06.2017 Dr. Stone 14 9.06.2017 Dr. Stone 13 9.06.2017 Dr. Stone 12 26.05.2017 Dr. Stone 11 VN Blueship 19.05.2017 Dr. Stone 10 VN Blueship 11.05.2017 Dr. Stone 9 VN Blueship 4.05.2017 Dr. Stone 8.5 3.05.2017 Dr. Stone 8 21.04.2017 Dr. Stone 7 VN Blueship 15.04.2017 Dr. Stone 6 VN Blueship 8.04.2017 Dr. Stone 5 VN Blueship 1.04.2017 Dr. Stone 4 VN Blueship 1.04.2017 Dr. Stone 3 VN Blueship 1.04.2017 Dr. Stone 2 VN Blueship 1.04.2017 Dr. Stone 1 VN Blueship 1.04.2017