Dragon Ball

Tên khác: 7 Viên Ngọc Rồng

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Martial Arts , Sci-fi , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 520 - Đang tiến hànhNhân vật chính trong Dragon Ball là một cậu bé có đuôi khỉ tên là Goku được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông lão xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, Goku và Bulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng. Bảy viên ngọc rồng chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng. Trên cuộc hành trình dài đi tìm bảy viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ săn tìm những viên ngọc rồng…
Dragon Ball, được xuất bản ở Việt Nam với tên 7 Viên Ngọc Rồng, là một bộ truyện cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới, đã từng được xuất bản và tái xuất bản ở Việt Nam nhiều lần. Bản truyện tranh Dragon Ball online có trên truyentranhtuan là bản dịch đầy đủ, không bị chỉnh sửa và cắt bớt, đồng thời có nhiều chương đã được tô màu rất đẹp. Một khi đã đọc Dragon Ball, người đọc không thể không đọc lại nó lần thứ 2.

 

Tóm tắt Dragon Ball chương mới nhất:

Dragon Ball chương 520 – Câu chuyện về Trunks ở một tương lai khác.

Các link tham khảo:

Thông tin nhân vật, chiêu thức… trong Dragon Ball (wikia).
Dragon Ball wiki.

Dragon Ball in English


Dragon Ball manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dragon Ball 520 23.11.2015 Dragon Ball 519 23.11.2015 Dragon Ball 518 23.11.2015 Dragon Ball 517 23.11.2015 Dragon Ball 516 23.11.2015 Dragon Ball 515 23.11.2015 Dragon Ball 514 22.11.2015 Dragon Ball 513 22.11.2015 Dragon Ball 512 22.11.2015 Dragon Ball 511 22.11.2015 Dragon Ball 510 22.11.2015 Dragon Ball 509 22.11.2015 Dragon Ball 508 22.11.2015 Dragon Ball 507 22.11.2015 Dragon Ball 506 22.11.2015 Dragon Ball 505 22.11.2015 Dragon Ball 504 22.11.2015 Dragon Ball 503 22.11.2015 Dragon Ball 502 22.11.2015 Dragon Ball 501 22.11.2015 Dragon Ball 500 22.11.2015 Dragon Ball 499 22.11.2015 Dragon Ball 498 22.11.2015 Dragon Ball 497 22.11.2015 Dragon Ball 496 22.11.2015 Dragon Ball 495 22.11.2015 Dragon Ball 494 22.11.2015 Dragon Ball 493 22.11.2015 Dragon Ball 492 22.11.2015 Dragon Ball 491 22.11.2015 Dragon Ball 490 22.11.2015 Dragon Ball 489 22.11.2015 Dragon Ball 488 22.11.2015 Dragon Ball 487 22.11.2015 Dragon Ball 486 22.11.2015 Dragon Ball 485 22.11.2015 Dragon Ball 484 21.11.2015 Dragon Ball 483 21.11.2015 Dragon Ball 482 21.11.2015 Dragon Ball 481 21.11.2015 Dragon Ball 480 21.11.2015 Dragon Ball 479 21.11.2015 Dragon Ball 478 21.11.2015 Dragon Ball 477 21.11.2015 Dragon Ball 476 21.11.2015 Dragon Ball 475 21.11.2015 Dragon Ball 474 21.11.2015 Dragon Ball 473 21.11.2015 Dragon Ball 472 21.11.2015 Dragon Ball 471 21.11.2015 Dragon Ball 470 21.11.2015 Dragon Ball 469 21.11.2015 Dragon Ball 468 21.11.2015 Dragon Ball 467 21.11.2015 Dragon Ball 466 21.11.2015 Dragon Ball 465 21.11.2015 Dragon Ball 464 21.11.2015 Dragon Ball 463 21.11.2015 Dragon Ball 462 21.11.2015 Dragon Ball 461 21.11.2015 Dragon Ball 460 21.11.2015 Dragon Ball 459 21.11.2015 Dragon Ball 458 21.11.2015 Dragon Ball 457 21.11.2015 Dragon Ball 456 21.11.2015 Dragon Ball 455 21.11.2015 Dragon Ball 454 19.11.2015 Dragon Ball 453 19.11.2015 Dragon Ball 452 19.11.2015 Dragon Ball 451 19.11.2015 Dragon Ball 450 19.11.2015 Dragon Ball 449 19.11.2015 Dragon Ball 448 19.11.2015 Dragon Ball 447 19.11.2015 Dragon Ball 446 19.11.2015 Dragon Ball 445 19.11.2015 Dragon Ball 444 19.11.2015 Dragon Ball 443 19.11.2015 Dragon Ball 442 19.11.2015 Dragon Ball 441 19.11.2015 Dragon Ball 439 19.11.2015 Dragon Ball 438 19.11.2015 Dragon Ball 437 19.11.2015 Dragon Ball 436 19.11.2015 Dragon Ball 435 19.11.2015 Dragon Ball 434 19.11.2015 Dragon Ball 433 19.11.2015 Dragon Ball 432 19.11.2015 Dragon Ball 431 19.11.2015 Dragon Ball 430 19.11.2015 Dragon Ball 429 19.11.2015 Dragon Ball 428 19.11.2015 Dragon Ball 427 A4V.Manga 5.11.2013 Dragon Ball 426 A4V.Manga 5.11.2013 Dragon Ball 425 A4V.Manga 1.11.2013 Dragon Ball 424 A4V.Manga 27.10.2013 Dragon Ball 423 A4V.Manga 27.10.2013 Dragon Ball 422 A4V.Manga 26.10.2013 Dragon Ball 421 A4V.Manga 26.10.2013 Dragon Ball 420 A4V.Manga 21.10.2013 Dragon Ball 419 A4V.Manga 21.10.2013 Dragon Ball 418 A4V.Manga 19.10.2013 Dragon Ball 417 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 416 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 415 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 414 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 413 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 412 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 411 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 410 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 409 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 408 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 407 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 406 A4V.Manga 18.10.2013 Dragon Ball 405 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 404 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 403 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 402 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 401 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 400 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 399 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 398 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 397 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 396 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 395 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 394 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 393 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 392 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 391 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 390 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 389 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 388 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 387 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 386 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 385 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 384 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 383 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 382 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 381 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 380 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 379 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 378 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 377 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 376 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 375 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 374 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 373 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 372 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 371 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 370 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 369 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 368 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 367 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 366 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 365 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 364 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 363 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 362 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 361 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 360 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 359 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 358 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 357 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 356 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 355 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 354 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 353 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 352 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 351 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 350 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 349 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 348 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 347 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 346 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 345 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 344 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 343 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 342 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 341 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 340 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 339 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 338 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 337 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 336 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 335 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 334 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 333 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 332 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 331 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 330 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 329 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 328 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 327 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 326 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 325 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 324 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 323 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 322 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 321 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 320 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 319 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 318 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 317 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 316 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 315 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 314 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 313 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 312 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 311 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 310 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 309 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 308 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 307 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 306 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 305 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 304 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 303 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 302 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 301 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 300 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 299 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 298 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 297 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 296 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 295 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 294 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 293 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 292 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 291 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 290 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 289 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 288 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 287 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 286 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 285 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 284 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 283 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 282 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 281 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 280 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 279 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 278 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 277 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 276 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 275 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 274 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 273 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 272 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 271 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 270 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 269 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 268 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 267 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 266 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 265 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 264 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 263 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 262 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 261 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 260 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 259 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 258 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 257 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 256 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 255 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 254 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 253 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 252 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 251 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 250 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 249 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 248 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 247 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 246 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 245 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 244 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 243 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 242 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 241 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 240 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 239 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 238 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 237 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 236 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 235 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 234 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 233 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 232 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 231 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 230 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 229 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 228 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 227 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 226 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 225 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 224 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 223 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 222 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 221 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 220 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 219 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 218 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 217 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 216 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 215 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 214 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 213 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 212 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 211 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 210 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 209 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 208 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 207 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 206 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 205 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 204 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 203 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 202 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 201 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 200 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 199 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 198 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 197 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 196 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 195 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 194 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 193 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 192 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 191 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 190 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 189 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 188 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 187 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 186 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 185 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 184 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 183 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 182 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 181 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 180 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 179 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 178 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 177 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 176 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 175 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 174 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 173 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 172 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 171 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 170 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 169 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 168 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 167 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 166 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 165 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 164 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 163 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 162 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 161 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 160 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 159 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 158 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 157 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 156 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 155 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 154 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 153 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 152 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 151 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 150 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 149 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 148 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 147 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 146 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 145 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 144 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 143 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 142 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 141 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 140 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 139 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 138 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 137 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 136 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 135 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 134 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 133 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 132 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 131 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 130 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 129 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 128 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 127 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 126 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 125 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 124 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 123 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 122 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 121 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 120 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 119 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 118 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 117 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 116 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 115 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 114 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 113 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 112 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 111 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 110 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 109 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 108 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 107 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 106 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 105 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 104 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 103 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 102 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 101 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 100 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 99 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 98 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 97 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 96 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 95 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 94 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 93 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 92 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 91 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 90 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 89 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 88 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 87 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 86 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 85 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 84 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 83 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 82 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 81 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 80 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 79 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 78 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 77 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 76 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 75 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 74 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 73 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 72 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 71 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 70 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 69 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 68 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 67 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 66 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 65 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 64 A4V.Manga 30.09.2013 Dragon Ball 63 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 62 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 61 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 60 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 59 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 58 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 57 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 56 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 55 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 54 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 53 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 52 zzduelmasterzz 30.09.2013 Dragon Ball 51 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 50 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 49 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 48 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 47 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 46 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 45 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 44 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 43 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 42 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 41 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 40 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 39 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 38 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 37 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 36 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 35 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 34 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 33 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 32 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 31 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 30 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 29 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 28 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 27 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 26 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 25 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 24 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 23 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 22 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 21 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 20 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 19 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 18 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 17 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 16 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 15 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 14 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 13 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 12 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 11 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 10 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 9 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 8 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 7 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 6 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 5 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 4 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 3 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 2 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013 Dragon Ball 1 thienvanbachkhoa.org 30.09.2013
  1. bóc tem :D

  2. https://www.youtube.com/watch?v=PR18k-UyPG0
    – 10 người có thể cho Songoku ăn hành nè các bạn :D , coi dung ko !