Dragon Drive

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 57 - Đang tiến hànhReiji Oozora là 1 cậu bá vô tích sự chẳng làm được việc gì ở trường và cả trong cuộc sống… Nhưng rồi 1 ngày cậu ta phải gánh trên vai 1 trách nhiệm hết sức nặng nề…”Bảo Vệ Trái Đất và 1 Hành Tinh xa lạ”… Câu chuyện bắt đầu và kết thúc khi con người mạnh mẽ lên, đừng sống trong ảo vọng, hãy mơ ước và biến nó thành thực… Rồi bạn cũng sẽ mạnh mẽ để gánh vác 1 cái gì đó…!!!

 


Dragon Drive manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dragon Drive 57 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 56 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 55 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 54 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 53 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 52 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 51 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 50 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 49 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 48 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 47 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 46 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 45 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 44 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 43 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 42 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 41 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 40 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 39 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 38 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 37 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 36 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 35 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 34 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 33 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 32 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 31 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 30 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 29 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 28 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 27 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 26 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 25 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 24 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 23 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 22 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 21 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 20 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 19 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 18 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 17 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 16 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 15 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 14 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 13 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 12 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 11 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 10 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 9 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 8 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 7 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 6 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 5 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 4 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 3 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 2 [MangaN Group] 30.09.2013 Dragon Drive 1 [MangaN Group] 30.09.2013