Dragon Quest II: Emblem of Roto

Tên khác:

Tác giả: , , .

Thể loại: Adventure , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 54 - Đang tiến hànhCâu chuyện của manga này diễn ra giữa các sự kiện trong Dragon Quest III và Dragon Quest . Các hậu duệ của anh hùng huyền thoại ROTO và đồng hành của ông phải đối mặt với một ác mới có pha được một thời gian.Câu chuyện này cũng làm rõ nguồn gốc của DragonLord, lâu đời nhất của bất kỳ của lãnh chúa quỷ Dragon Quest.
Nhóm dịch: Comicvn.netTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dragon Quest II: Emblem of Roto 54 17.08.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 53 23.07.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 52 6.07.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 51 27.06.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 50 21.06.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 49 21.06.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 48 9.06.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 47 9.06.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 46 30.05.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 45 30.05.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 44 16.05.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 43 9.05.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 42 2.05.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 41 28.04.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 40.5 18.04.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 40.5 truyenhay24h.com 28.04.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 40 6.04.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 39 6.04.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 38 6.04.2016 Dragon Quest II: Emblem of Roto 37 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 36 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 35 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 34 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 33 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 32 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 31 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 30 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 29 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 28 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 27 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 26 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 25 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 24 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 23 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 22 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 21 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 20 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 19 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 18 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 17 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 16 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 15 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 14 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 13 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 12 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 11 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 10 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 9 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 8 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 7 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 6 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 5 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 4 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 3 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 2 21.04.2015 Dragon Quest II: Emblem of Roto 1 21.04.2015