Dragon Voice

Tên khác: Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Shounen , Truyện scan .

Chương mới nhất: 96 - Đang tiến hànhAmami Rin, một cậu bé học sinh cấp 3 với ước trở thành siêu sao tưởng chừng như bị đào thải bởi thế giới khắc nghiệt này. Nhưng nhờ tình yêu mãnh liệt với âm nhạc và sự phấn đấu không ngừng, cậu bé đã biến ước mơ của mình thành hiện thựcTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dragon Voice 96 SISG 8.03.2016 Dragon Voice 95 SISG 8.03.2016 Dragon Voice 94 SISG 8.03.2016 Dragon Voice 93 SISG 8.03.2016 Dragon Voice 92 SISG 8.03.2016 Dragon Voice 91 SISG 30.08.2015 Dragon Voice 90 SISG 30.08.2015 Dragon Voice 89 SISG 25.08.2015 Dragon Voice 88 SISG 22.08.2015 Dragon Voice 87 SISG 22.08.2015 Dragon Voice 85 18.06.2015 Dragon Voice 84 8.06.2015 Dragon Voice 83 8.06.2015 Dragon Voice 82 8.06.2015 Dragon Voice 81 8.06.2015 Dragon Voice 80 8.06.2015 Dragon Voice 79 8.06.2015 Dragon Voice 78 8.06.2015 Dragon Voice 77 8.06.2015 Dragon Voice 76 8.06.2015 Dragon Voice 75 8.06.2015 Dragon Voice 74 8.06.2015 Dragon Voice 73 8.06.2015 Dragon Voice 72 8.06.2015 Dragon Voice 71 [SISG] Silver Star Group 12.03.2015 Dragon Voice 70 SISG 3.03.2015 Dragon Voice 69 SISG 3.03.2015 Dragon Voice 68 SISG 3.03.2015 Dragon Voice 67 SISG 3.03.2015 Dragon Voice 66 SISG 3.03.2015 Dragon Voice 65 SISG 3.03.2015 Dragon Voice 64 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 63 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 62 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 61 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 60 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 59 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 58 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 57 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 56 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 55 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 54 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 53 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 52 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 51 SISG 20.01.2015 Dragon Voice 50 SISG 16.12.2014 Dragon Voice 49 SISG 15.12.2014 Dragon Voice 48 [SISG] Silver Star Group 15.12.2014 Dragon Voice 47 SISG 13.10.2014 Dragon Voice 46 [SISG] Silver Star Group 6.10.2014 Dragon Voice 45 [SISG] Silver Star Group 30.09.2014 Dragon Voice 44 SISG 22.09.2014 Dragon Voice 43 SISG 15.09.2014 Dragon Voice 42 SISG 15.09.2014 Dragon Voice 41 [SISG] Silver Star Group 1.09.2014 Dragon Voice 40 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 39 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 38 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 37 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 36 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 35 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 34 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 33 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 32 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 31 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 30 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 29 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 28 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 27 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 26 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 25 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 24 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 23 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 22 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 21 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 20 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 19 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 18 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 17 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 16 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 15 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 14 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 13 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 12 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 11 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 10 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 9 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 8 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 7 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 6 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 5 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 4 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 3 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 2 SISG 28.08.2014 Dragon Voice 1 SISG 28.08.2014