Dragon Who

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Fantasy , Manhwa , Romance , School Life .

Chương mới nhất: 34 - Đang tiến hànhRoa Coatl, phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Cậu phải đi kiếm hậu duệ của Quetzalcoatl và cưới cô ấy làm vợ, để tạo ra giống nòi tốt nhất cho Long tộc.

 


Dragon Who manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dragon Who 34 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 33 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 32 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 31 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 30 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 29 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 28 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 27 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 26 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 25 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 24 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 23 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 22 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 21 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 20 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 19 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 18 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 17 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 16 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 15 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 14 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 13 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 12 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 11 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 10 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 9 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 8 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 7 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 6 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 5 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 4 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 3 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 2 Lăng Kính 30.09.2013 Dragon Who 1 Lăng Kính 30.09.2013