Dragon’s Son Changsik (DeathPlace)

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manhwa , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 21 - Đang tiến hànhLuyện rồng siêu bựa!
Nhóm dịch: Deathplace Team