Drifters

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Historical .

Chương mới nhất: 53 - Đang tiến hànhVào thời kì Chiến quốc của Nhật Bản (vào khoảng thế kỷ XV đến XVII) . Đây là thời điểm giao tranh ác liệt của các lãnh chúa nhằm phân định quyền lực, và cũng là thời điểm thể hiện tài năng bản lĩnh của các Samurai – một sự chọn lọc tự nhiên không hơn không kém . Toyohisa là 1 samurai như vậy , trong 1 trận chiến sinh tử , khi anh đang cận kề cái chết, thì bỗng nhiên thấy mình lạc vào 1 thế giới khác lạ. Một thế giới không tưởng. Tại sao? Như thế nào?…… rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Drifters 53 2.05.2018 Drifters 52 25.12.2017 Drifters 51 25.12.2017 Drifters 49-50 9.08.2017 Drifters 48 9.07.2017 Drifters 47 7.06.2017 Drifters 46 12.05.2017 Drifters 45 9.05.2017 Drifters 44 21.07.2016 Drifters 43 21.07.2016 Drifters 42 21.07.2016 Drifters 41 21.07.2016 Drifters 40 21.07.2016 Drifters 39 30.11.2015 Drifters 38 14.11.2015 Drifters 37 2.11.2015 Drifters 36 2.11.2015 Drifters 35 $inister 19.02.2015 Drifters 34 Kenko 19.02.2015 Drifters 33 17.02.2015 Drifters 32 17.02.2015 Drifters 31 17.02.2015 Drifters 30 17.02.2015 Drifters 29 17.02.2015 Drifters 28 17.02.2015 Drifters 27 17.02.2015 Drifters 26 17.02.2015 Drifters 25 17.02.2015 Drifters 24 17.02.2015 Drifters 23 17.02.2015 Drifters 22 17.02.2015 Drifters 21 17.02.2015 Drifters 20 17.02.2015 Drifters 19 17.02.2015 Drifters 18 17.02.2015 Drifters 17 17.02.2015 Drifters 16 17.02.2015 Drifters 15 17.02.2015 Drifters 14 17.02.2015 Drifters 13 17.02.2015 Drifters 12 17.02.2015 Drifters 11 17.02.2015 Drifters 10 17.02.2015 Drifters 9 17.02.2015 Drifters 8 17.02.2015 Drifters 7 17.02.2015 Drifters 6 17.02.2015 Drifters 5 17.02.2015 Drifters 4 17.02.2015 Drifters 3 17.02.2015 Drifters 2 17.02.2015 Drifters 1 17.02.2015