Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka

Tên khác: Can

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Romance .

Chương mới nhất: 80 - Đang tiến hànhMột cuộc phiêu lưu thám hiểm Dungeon của một anh bạn trẻ tuổi. Với mong muốn gặp lại bóng hồng mà cậu vô tình gặp.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 80 11.12.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 79 22.11.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 78 5.10.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 77 5.10.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 76 14.09.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 75 21.07.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 74 16.07.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 73 16.07.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 72 Future Star 20.06.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 71 15.05.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 70 1.05.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 69 22.03.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 68 22.03.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 67 22.03.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 66 16.02.2017 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 65 18.12.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 64 18.12.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 63 22.11.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 62 1.11.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 61 20.10.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 60 21.09.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 59 21.09.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 58 21.09.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 57 26.07.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 56 29.06.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 55 29.06.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 54 29.06.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 53 20.05.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 52 23.04.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 51 16.04.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 50 15.04.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 49 Devil Slayer Team 20.03.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 48 17.02.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 47 Future Star 11.01.2016 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 46 Sky Garden Group 25.11.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 45 Future Star 26.10.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 44 Devil Slayer Team 13.10.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 43 Devil Slayer Team 23.09.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 43 23.09.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 41 Future Star 29.08.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 40 Future Star 10.08.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 39 Future Star 21.07.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 38 6.07.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 38 Future Star 21.07.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 37 6.07.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 37 Future Star 21.07.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 36 Future Star 15.06.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 35 Future Star 15.06.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 34 Future Star 24.05.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 33 Future Star 22.05.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 32 Future Star 2.05.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 31 Future Star 2.05.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 30 Future Star 14.04.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 29 Future Star 10.04.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 28 Future Star 30.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 27 Future Star 25.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 26 Future Star 24.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 25 mangavn 21.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 24 mangavn 20.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 23 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 22 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 21 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 20 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 19 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 18 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 17 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 16 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 15 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 14 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 13 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 12 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 11 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 10 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 9 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 8 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 7 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 6 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 5 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 4 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 3 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 2 19.03.2015 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka 1 19.03.2015