Dungeon Seeker

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Mystery , Shounen , Tragedy .

Chương mới nhất: 16 - Đang tiến hànhMột nhóm học sinh bị Chúa chuyển tới một thế giới khác (do ngài chán, méo có gì làm)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dungeon Seeker 16 30.10.2017 Dungeon Seeker 15 30.10.2017 Dungeon Seeker 14 30.10.2017 Dungeon Seeker 13 30.10.2017 Dungeon Seeker 12 30.10.2017 Dungeon Seeker 11 30.10.2017 Dungeon Seeker 10 30.10.2017 Dungeon Seeker 9 30.10.2017 Dungeon Seeker 8 30.10.2017 Dungeon Seeker 7 30.10.2017 Dungeon Seeker 6 30.10.2017 Dungeon Seeker 5 30.10.2017 Dungeon Seeker 4 30.10.2017 Dungeon Seeker 3 30.10.2017 Dungeon Seeker 2 30.10.2017 Dungeon Seeker 1 30.10.2017