Dungeon Seeker

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Mystery , Shounen , Tragedy .

Chương mới nhất: 32 - Đang tiến hànhMột nhóm học sinh bị Chúa chuyển tới một thế giới khác (do ngài chán, méo có gì làm)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dungeon Seeker 32 4.04.2019 Dungeon Seeker 31 27.02.2019 Dungeon Seeker 29 29.01.2019 Dungeon Seeker 28 16.12.2018 Dungeon Seeker 26 4.11.2018 Dungeon Seeker 25 18.08.2018 Dungeon Seeker 24 18.08.2018 Dungeon Seeker 23 1.06.2018 Dungeon Seeker 23 8.06.2018 Dungeon Seeker 23 4.07.2018 Dungeon Seeker 22 7.06.2018 Dungeon Seeker 21 28.05.2018 Dungeon Seeker 20 28.05.2018 Dungeon Seeker 19 8.02.2018 Dungeon Seeker 18 23.12.2017 Dungeon Seeker 17 23.12.2017 Dungeon Seeker 16 30.10.2017 Dungeon Seeker 15 30.10.2017 Dungeon Seeker 14 30.10.2017 Dungeon Seeker 13 30.10.2017 Dungeon Seeker 12 30.10.2017 Dungeon Seeker 11 30.10.2017 Dungeon Seeker 10 30.10.2017 Dungeon Seeker 9 30.10.2017 Dungeon Seeker 8 30.10.2017 Dungeon Seeker 7 30.10.2017 Dungeon Seeker 6 30.10.2017 Dungeon Seeker 5 30.10.2017 Dungeon Seeker 4 30.10.2017 Dungeon Seeker 3 30.10.2017 Dungeon Seeker 2 30.10.2017 Dungeon Seeker 1 30.10.2017