Đường Dần tại Dị Giới

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Manhua .

Chương mới nhất: 151 - Đang tiến hànhSƠ LƯỢC Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết…
Nguồn : ComicvnTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đường Dần tại Dị Giới 492 13.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 151 20.01.2018 Đường Dần tại Dị Giới 150 19.01.2018 Đường Dần tại Dị Giới 148 10.01.2018 Đường Dần tại Dị Giới 147 31.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 146 28.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 145 24.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 144 21.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 143 18.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 141 6.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 139 1.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 138 30.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 137 22.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 136 19.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 135 18.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 134 11.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 133 2.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 132 31.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 131 26.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 130 22.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 129 19.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 128 15.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 127 13.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 126 5.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 125 2.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 124 29.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 123 26.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 122 22.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 121 17.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 120 13.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 119 10.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 117 3.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 116 comicvn.net 31.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 115 29.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 114 comicvn.net 25.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 113 21.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 112 17.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 111 14.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 110 14.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 109 7.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 108 3.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 107 30.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 106 27.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 105 23.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 104 19.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 103 comicvn.net 16.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 102 13.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 101 comicvn.net 8.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 100 6.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 99 30.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 98 comicvn.net 28.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 97 24.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 96 21.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 95 17.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 94 14.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 93 10.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 92 4.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 92 7.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 91 4.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 90 28.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 89 24.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 89 1.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 88 21.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 87 16.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 86 13.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 85 comicvn.net 10.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 84 comicvn.net 5.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 83 29.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 82 26.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 81 22.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 80 comicvn.net 19.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 79 15.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 78 comicvn.net 12.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 77 comicvn.net 8.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 76 comicvn.net 3.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 75 30.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 74 27.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 73 comicvn.net 24.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 72 21.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 71 comicvn.net 16.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 70 12.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 69 comicvn.net 8.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 68 6.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 67 2.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 66 1.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 65 23.02.2017 Đường Dần tại Dị Giới 64 19.02.2017 Đường Dần tại Dị Giới 63 16.02.2017 Đường Dần tại Dị Giới 62 14.02.2017 Đường Dần tại Dị Giới 61 9.02.2017 Đường Dần tại Dị Giới 60 24.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 59 21.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 58 21.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 57 comicvn.net 17.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 56 6.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 55 1.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 54 24.12.2016 Đường Dần tại Dị Giới 53 19.12.2016 Đường Dần tại Dị Giới 52 12.12.2016 Đường Dần tại Dị Giới 51 5.12.2016 Đường Dần tại Dị Giới 50 28.11.2016 Đường Dần tại Dị Giới 49 28.11.2016 Đường Dần tại Dị Giới 48 19.11.2016 Đường Dần tại Dị Giới 47 14.11.2016 Đường Dần tại Dị Giới 45 5.11.2016 Đường Dần tại Dị Giới 43 28.10.2016 Đường Dần tại Dị Giới 42 27.10.2016 Đường Dần tại Dị Giới 41 26.10.2016 Đường Dần tại Dị Giới 40 25.10.2016 Đường Dần tại Dị Giới 38 24.10.2016 Đường Dần tại Dị Giới 36 27.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 35 22.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 34 18.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 32 10.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 31 7.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 29 6.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 28 4.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 27 1.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 26 31.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 25 31.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 24 31.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 23 31.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 22 31.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 21 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 20 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 19.5 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 19 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 18 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 17 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 16 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 15 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 14 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 13 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 12 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 11 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 10 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 9 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 8 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 7 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 6 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 5 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 4 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 3 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 2 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 1 comicvn.net 6.05.2016