Đường Dần tại Dị Giới

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Manhua .

Chương mới nhất: 329 - Đang tiến hànhSƠ LƯỢC Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết…
Nguồn : ComicvnTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đường Dần tại Dị Giới 492 13.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 342 3.03.2020 Đường Dần tại Dị Giới 329 3.04.2020 Đường Dần tại Dị Giới 328 3.04.2020 Đường Dần tại Dị Giới 327 1.03.2020 Đường Dần tại Dị Giới 326 13.02.2020 Đường Dần tại Dị Giới 325 13.02.2020 Đường Dần tại Dị Giới 324 24.01.2020 Đường Dần tại Dị Giới 323 24.01.2020 Đường Dần tại Dị Giới 322 15.01.2020 Đường Dần tại Dị Giới 321 24.01.2020 Đường Dần tại Dị Giới 320 5.01.2020 Đường Dần tại Dị Giới 317 25.12.2019 Đường Dần tại Dị Giới 316 25.12.2019 Đường Dần tại Dị Giới 315 25.12.2019 Đường Dần tại Dị Giới 314 1.12.2019 Đường Dần tại Dị Giới 313 20.11.2019 Đường Dần tại Dị Giới 312 13.11.2019 Đường Dần tại Dị Giới 310 27.10.2019 Đường Dần tại Dị Giới 309 21.10.2019 Đường Dần tại Dị Giới 302 8.09.2019 Đường Dần tại Dị Giới 301 4.09.2019 Đường Dần tại Dị Giới 297 19.08.2019 Đường Dần tại Dị Giới 288 8.08.2019 Đường Dần tại Dị Giới 287 6.07.2019 Đường Dần tại Dị Giới 282 10.06.2019 Đường Dần tại Dị Giới 281 10.06.2019 Đường Dần tại Dị Giới 280 1.06.2019 Đường Dần tại Dị Giới 278 23.05.2019 Đường Dần tại Dị Giới 275 8.05.2019 Đường Dần tại Dị Giới 273 28.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 272 22.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 271 20.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 270 22.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 269 20.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 268 20.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 267 20.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 266 9.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 265 6.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 264 1.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 263 29.03.2019 Đường Dần tại Dị Giới 262 27.03.2019 Đường Dần tại Dị Giới 261 22.03.2019 Đường Dần tại Dị Giới 260 18.03.2019 Đường Dần tại Dị Giới 259 27.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 258 13.03.2019 Đường Dần tại Dị Giới 258 27.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 257 27.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 256 26.02.2019 Đường Dần tại Dị Giới 256 27.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 255 27.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 254 15.02.2019 Đường Dần tại Dị Giới 253 15.02.2019 Đường Dần tại Dị Giới 252 28.01.2019 Đường Dần tại Dị Giới 251 25.01.2019 Đường Dần tại Dị Giới 250 24.01.2019 Đường Dần tại Dị Giới 249 20.01.2019 Đường Dần tại Dị Giới 248 13.01.2019 Đường Dần tại Dị Giới 247 11.01.2019 Đường Dần tại Dị Giới 245 7.01.2019 Đường Dần tại Dị Giới 244 28.12.2018 Đường Dần tại Dị Giới 243 24.12.2018 Đường Dần tại Dị Giới 242 27.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 241 18.12.2018 Đường Dần tại Dị Giới 240 15.12.2018 Đường Dần tại Dị Giới 239 27.04.2019 Đường Dần tại Dị Giới 238 7.12.2018 Đường Dần tại Dị Giới 237 5.12.2018 Đường Dần tại Dị Giới 236 1.12.2018 Đường Dần tại Dị Giới 235 27.11.2018 Đường Dần tại Dị Giới 234 23.11.2018 Đường Dần tại Dị Giới 233 18.11.2018 Đường Dần tại Dị Giới 232 14.11.2018 Đường Dần tại Dị Giới 231 12.11.2018 Đường Dần tại Dị Giới 230 6.11.2018 Đường Dần tại Dị Giới 229 4.11.2018 Đường Dần tại Dị Giới 228 30.10.2018 Đường Dần tại Dị Giới 227 28.10.2018 Đường Dần tại Dị Giới 226 26.10.2018 Đường Dần tại Dị Giới 225 21.10.2018 Đường Dần tại Dị Giới 224 18.10.2018 Đường Dần tại Dị Giới 223 12.10.2018 Đường Dần tại Dị Giới 220 1.10.2018 Đường Dần tại Dị Giới 219 26.09.2018 Đường Dần tại Dị Giới 218 24.09.2018 Đường Dần tại Dị Giới 217 19.09.2018 Đường Dần tại Dị Giới 216 15.09.2018 Đường Dần tại Dị Giới 215 13.09.2018 Đường Dần tại Dị Giới 214 11.09.2018 Đường Dần tại Dị Giới 213 5.09.2018 Đường Dần tại Dị Giới 212 2.09.2018 Đường Dần tại Dị Giới 211 30.08.2018 Đường Dần tại Dị Giới 210 27.08.2018 Đường Dần tại Dị Giới 209 25.08.2018 Đường Dần tại Dị Giới 208 20.08.2018 Đường Dần tại Dị Giới 207 15.08.2018 Đường Dần tại Dị Giới 206 12.08.2018 Đường Dần tại Dị Giới 205 9.08.2018 Đường Dần tại Dị Giới 204 5.08.2018 Đường Dần tại Dị Giới 203 1.08.2018 Đường Dần tại Dị Giới 202 28.07.2018 Đường Dần tại Dị Giới 201 25.07.2018 Đường Dần tại Dị Giới 200 24.07.2018 Đường Dần tại Dị Giới 199 19.07.2018 Đường Dần tại Dị Giới 198 14.07.2018 Đường Dần tại Dị Giới 197 11.07.2018 Đường Dần tại Dị Giới 196 7.07.2018 Đường Dần tại Dị Giới 195 5.07.2018 Đường Dần tại Dị Giới 194 30.06.2018 Đường Dần tại Dị Giới 193 27.06.2018 Đường Dần tại Dị Giới 192 23.06.2018 Đường Dần tại Dị Giới 191 20.06.2018 Đường Dần tại Dị Giới 190 16.06.2018 Đường Dần tại Dị Giới 189 13.06.2018 Đường Dần tại Dị Giới 188 10.06.2018 Đường Dần tại Dị Giới 187 8.06.2018 Đường Dần tại Dị Giới 186 4.06.2018 Đường Dần tại Dị Giới 185 31.05.2018 Đường Dần tại Dị Giới 184 26.05.2018 Đường Dần tại Dị Giới 183 25.05.2018 Đường Dần tại Dị Giới 182 19.05.2018 Đường Dần tại Dị Giới 181 16.05.2018 Đường Dần tại Dị Giới 180 1.03.2018 Đường Dần tại Dị Giới 180 14.05.2018 Đường Dần tại Dị Giới 179 9.05.2018 Đường Dần tại Dị Giới 178 5.05.2018 Đường Dần tại Dị Giới 177 2.05.2018 Đường Dần tại Dị Giới 176 29.04.2018 Đường Dần tại Dị Giới 175 26.04.2018 Đường Dần tại Dị Giới 174 22.04.2018 Đường Dần tại Dị Giới 174 22.04.2018 Đường Dần tại Dị Giới 173 19.04.2018 Đường Dần tại Dị Giới 172 15.04.2018 Đường Dần tại Dị Giới 171 11.04.2018 Đường Dần tại Dị Giới 170 8.04.2018 Đường Dần tại Dị Giới 169 4.04.2018 Đường Dần tại Dị Giới 168 31.03.2018 Đường Dần tại Dị Giới 167 28.03.2018 Đường Dần tại Dị Giới 166 25.03.2018 Đường Dần tại Dị Giới 165 22.03.2018 Đường Dần tại Dị Giới 164 18.03.2018 Đường Dần tại Dị Giới 163 12.03.2018 Đường Dần tại Dị Giới 162 10.03.2018 Đường Dần tại Dị Giới 161 8.03.2018 Đường Dần tại Dị Giới 159 21.02.2018 Đường Dần tại Dị Giới 158 16.02.2018 Đường Dần tại Dị Giới 158 16.02.2018 Đường Dần tại Dị Giới 157 12.02.2018 Đường Dần tại Dị Giới 156 8.02.2018 Đường Dần tại Dị Giới 154 31.01.2018 Đường Dần tại Dị Giới 153 29.01.2018 Đường Dần tại Dị Giới 152 25.01.2018 Đường Dần tại Dị Giới 151 20.01.2018 Đường Dần tại Dị Giới 150 19.01.2018 Đường Dần tại Dị Giới 148 10.01.2018 Đường Dần tại Dị Giới 147 31.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 146 28.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 145 24.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 144 21.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 143 18.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 141 6.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 139 1.12.2017 Đường Dần tại Dị Giới 138 30.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 137 22.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 136 19.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 135 18.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 134 11.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 133 2.11.2017 Đường Dần tại Dị Giới 132 31.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 131 26.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 130 22.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 129 19.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 128 15.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 127 13.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 126 5.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 125 2.10.2017 Đường Dần tại Dị Giới 124 29.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 123 26.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 122 22.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 121 17.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 120 13.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 119 10.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 117 3.09.2017 Đường Dần tại Dị Giới 116 comicvn.net 31.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 115 29.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 114 comicvn.net 25.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 113 21.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 112 17.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 111 14.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 110 14.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 109 7.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 108 3.08.2017 Đường Dần tại Dị Giới 107 30.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 106 27.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 105 23.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 104 19.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 103 comicvn.net 16.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 102 13.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 101 comicvn.net 8.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 100 6.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 99 30.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 98 comicvn.net 28.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 97 24.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 96 21.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 95 17.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 94 14.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 93 10.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 92 4.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 92 7.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 91 4.06.2017 Đường Dần tại Dị Giới 90 28.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 89 24.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 89 1.07.2017 Đường Dần tại Dị Giới 88 21.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 87 16.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 86 13.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 85 comicvn.net 10.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 84 comicvn.net 5.05.2017 Đường Dần tại Dị Giới 83 29.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 82 26.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 81 22.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 80 comicvn.net 19.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 79 15.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 78 comicvn.net 12.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 77 comicvn.net 8.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 76 comicvn.net 3.04.2017 Đường Dần tại Dị Giới 75 30.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 74 27.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 73 comicvn.net 24.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 72 21.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 71 comicvn.net 16.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 70 12.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 69 comicvn.net 8.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 68 6.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 67 2.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 66 1.03.2017 Đường Dần tại Dị Giới 65 23.02.2017 Đường Dần tại Dị Giới 64 19.02.2017 Đường Dần tại Dị Giới 63 16.02.2017 Đường Dần tại Dị Giới 62 14.02.2017 Đường Dần tại Dị Giới 61 9.02.2017 Đường Dần tại Dị Giới 60 24.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 59 21.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 58 21.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 57 comicvn.net 17.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 56 6.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 55 1.01.2017 Đường Dần tại Dị Giới 54 24.12.2016 Đường Dần tại Dị Giới 53 19.12.2016 Đường Dần tại Dị Giới 52 12.12.2016 Đường Dần tại Dị Giới 51 5.12.2016 Đường Dần tại Dị Giới 50 28.11.2016 Đường Dần tại Dị Giới 49 28.11.2016 Đường Dần tại Dị Giới 48 19.11.2016 Đường Dần tại Dị Giới 47 14.11.2016 Đường Dần tại Dị Giới 45 5.11.2016 Đường Dần tại Dị Giới 43 28.10.2016 Đường Dần tại Dị Giới 42 27.10.2016 Đường Dần tại Dị Giới 41 26.10.2016 Đường Dần tại Dị Giới 40 25.10.2016 Đường Dần tại Dị Giới 38 24.10.2016 Đường Dần tại Dị Giới 36 27.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 35 22.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 34 18.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 32 10.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 31 7.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 29 6.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 28 4.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 27 1.09.2016 Đường Dần tại Dị Giới 26 31.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 25 31.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 24 31.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 23 31.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 22 31.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 21 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 20 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 19.5 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 19 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 18 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 17 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 16 23.08.2016 Đường Dần tại Dị Giới 15 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 14 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 13 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 12 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 11 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 10 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 9 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 8 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 7 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 6 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 5 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 4 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 3 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 2 comicvn.net 6.05.2016 Đường Dần tại Dị Giới 1 comicvn.net 6.05.2016