Edens Zero

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 31 - Đang tiến hànhBộ truyện tiếp theo của tác giả Fairy Tail đã lên sóng!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Edens Zero 31 16.02.2019 Edens Zero 30 8.02.2019 Edens Zero 29 truyentranhtuan.com 8.02.2019 Edens Zero 29 11.02.2019 Edens Zero 28 25.01.2019 Edens Zero 28 2.02.2019 Edens Zero 27 17.01.2019 Edens Zero 26 13.01.2019 Edens Zero 25 29.12.2018 Edens Zero 24 14.12.2018 Edens Zero 23 14.12.2018 Edens Zero 22 30.11.2018 Edens Zero 22 5.12.2018 Edens Zero 21 23.11.2018 Edens Zero 20 16.11.2018 Edens Zero 19 16.11.2018 Edens Zero 18 4.11.2018 Edens Zero 17 25.10.2018 Edens Zero 17 27.10.2018 Edens Zero 16 18.10.2018 Edens Zero 15 11.10.2018 Edens Zero 15 27.10.2018 Edens Zero 14 11.10.2018 Edens Zero 13 11.10.2018 Edens Zero 13 27.10.2018 Edens Zero 12 21.09.2018 Edens Zero 11 16.09.2018 Edens Zero 10 6.09.2018 Edens Zero 9 6.09.2018 Edens Zero 8 6.09.2018 Edens Zero 7 8.08.2018 Edens Zero 6 8.08.2018 Edens Zero 5 8.08.2018 Edens Zero 4 8.08.2018 Edens Zero 3.3 8.08.2018 Edens Zero 3.2 8.08.2018 Edens Zero 3 8.08.2018 Edens Zero 2.2 8.08.2018 Edens Zero 2 8.08.2018 Edens Zero 1.2 8.08.2018 Edens Zero 1 8.08.2018