Edens Zero

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 119 - Đang tiến hànhBộ truyện tiếp theo của tác giả Fairy Tail đã lên sóng!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Edens Zero 119 3.12.2020 Edens Zero 118 30.11.2020 Edens Zero 117 30.11.2020 Edens Zero 116 10.11.2020 Edens Zero 115 10.11.2020 Edens Zero 114 10.11.2020 Edens Zero 113 10.11.2020 Edens Zero 112 10.11.2020 Edens Zero 111 10.11.2020 Edens Zero 110 10.11.2020 Edens Zero 109 3.11.2020 Edens Zero 108 15.09.2020 Edens Zero 107 15.09.2020 Edens Zero 106 30.08.2020 Edens Zero 105 30.08.2020 Edens Zero 104 27.08.2020 Edens Zero 103 18.08.2020 Edens Zero 102 18.08.2020 Edens Zero 101 1.08.2020 Edens Zero 100 1.08.2020 Edens Zero 99 1.08.2020 Edens Zero 98 27.06.2020 Edens Zero 97 truyentranhtuan.com 24.06.2020 Edens Zero 96 11.06.2020 Edens Zero 95 3.06.2020 Edens Zero 94 27.05.2020 Edens Zero 93 22.05.2020 Edens Zero 92 20.05.2020 Edens Zero 91 5.05.2020 Edens Zero 90 1.05.2020 Edens Zero 89 12.04.2020 Edens Zero 88 12.04.2020 Edens Zero 88 19.04.2020 Edens Zero 87 1.04.2020 Edens Zero 86 21.03.2020 Edens Zero 85 17.03.2020 Edens Zero 84 16.03.2020 Edens Zero 83 5.03.2020 Edens Zero 82 28.02.2020 Edens Zero 81 19.02.2020 Edens Zero 80 13.02.2020 Edens Zero 78 24.01.2020 Edens Zero 77 17.01.2020 Edens Zero 76 29.12.2019 Edens Zero 75 25.12.2019 Edens Zero 74 12.12.2019 Edens Zero 73 9.12.2019 Edens Zero 72 30.11.2019 Edens Zero 71 12.12.2019 Edens Zero 70 12.12.2019 Edens Zero 69 15.11.2019 Edens Zero 69 26.11.2019 Edens Zero 68 13.11.2019 Edens Zero 67 6.11.2019 Edens Zero 66 24.10.2019 Edens Zero 65 24.10.2019 Edens Zero 64 13.10.2019 Edens Zero 63 4.10.2019 Edens Zero 62 29.09.2019 Edens Zero 61 22.09.2019 Edens Zero 60 18.09.2019 Edens Zero 59 5.09.2019 Edens Zero 59 10.09.2019 Edens Zero 58 29.08.2019 Edens Zero 57 29.08.2019 Edens Zero 56 14.08.2019 Edens Zero 55 6.08.2019 Edens Zero 53 27.07.2019 Edens Zero 52 11.07.2019 Edens Zero 50 27.06.2019 Edens Zero 46 12.06.2019 Edens Zero 45 25.05.2019 Edens Zero 43 9.05.2019 Edens Zero 42 4.05.2019 Edens Zero 41 4.05.2019 Edens Zero 40 18.04.2019 Edens Zero 39 4.05.2019 Edens Zero 38 5.04.2019 Edens Zero 37 5.04.2019 Edens Zero 36 23.03.2019 Edens Zero 35 14.03.2019 Edens Zero 34 11.03.2019 Edens Zero 33 28.02.2019 Edens Zero 32 21.02.2019 Edens Zero 31 16.02.2019 Edens Zero 30 8.02.2019 Edens Zero 29 truyentranhtuan.com 8.02.2019 Edens Zero 29 11.02.2019 Edens Zero 28 25.01.2019 Edens Zero 28 2.02.2019 Edens Zero 27 17.01.2019 Edens Zero 26 13.01.2019 Edens Zero 25 29.12.2018 Edens Zero 24 14.12.2018 Edens Zero 23 14.12.2018 Edens Zero 22 30.11.2018 Edens Zero 22 5.12.2018 Edens Zero 21 23.11.2018 Edens Zero 20 16.11.2018 Edens Zero 19 16.11.2018 Edens Zero 18 4.11.2018 Edens Zero 17 25.10.2018 Edens Zero 17 27.10.2018 Edens Zero 16 18.10.2018 Edens Zero 15 11.10.2018 Edens Zero 15 27.10.2018 Edens Zero 14 11.10.2018 Edens Zero 13 11.10.2018 Edens Zero 13 27.10.2018 Edens Zero 12 21.09.2018 Edens Zero 11 16.09.2018 Edens Zero 10 6.09.2018 Edens Zero 9 6.09.2018 Edens Zero 8 6.09.2018 Edens Zero 7 8.08.2018 Edens Zero 6 8.08.2018 Edens Zero 5 8.08.2018 Edens Zero 4 8.08.2018 Edens Zero 3.3 8.08.2018 Edens Zero 3.2 8.08.2018 Edens Zero 3 8.08.2018 Edens Zero 2.2 8.08.2018 Edens Zero 2 8.08.2018 Edens Zero 1.2 8.08.2018 Edens Zero 1 8.08.2018