Edens Zero

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 64 - Đang tiến hànhBộ truyện tiếp theo của tác giả Fairy Tail đã lên sóng!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Edens Zero 64 13.10.2019 Edens Zero 63 4.10.2019 Edens Zero 62 29.09.2019 Edens Zero 61 22.09.2019 Edens Zero 60 18.09.2019 Edens Zero 59 5.09.2019 Edens Zero 59 10.09.2019 Edens Zero 58 29.08.2019 Edens Zero 57 29.08.2019 Edens Zero 56 14.08.2019 Edens Zero 55 6.08.2019 Edens Zero 53 27.07.2019 Edens Zero 52 11.07.2019 Edens Zero 50 27.06.2019 Edens Zero 46 12.06.2019 Edens Zero 45 25.05.2019 Edens Zero 43 9.05.2019 Edens Zero 42 4.05.2019 Edens Zero 41 4.05.2019 Edens Zero 40 18.04.2019 Edens Zero 39 4.05.2019 Edens Zero 38 5.04.2019 Edens Zero 37 5.04.2019 Edens Zero 36 23.03.2019 Edens Zero 35 14.03.2019 Edens Zero 34 11.03.2019 Edens Zero 33 28.02.2019 Edens Zero 32 21.02.2019 Edens Zero 31 16.02.2019 Edens Zero 30 8.02.2019 Edens Zero 29 truyentranhtuan.com 8.02.2019 Edens Zero 29 11.02.2019 Edens Zero 28 25.01.2019 Edens Zero 28 2.02.2019 Edens Zero 27 17.01.2019 Edens Zero 26 13.01.2019 Edens Zero 25 29.12.2018 Edens Zero 24 14.12.2018 Edens Zero 23 14.12.2018 Edens Zero 22 30.11.2018 Edens Zero 22 5.12.2018 Edens Zero 21 23.11.2018 Edens Zero 20 16.11.2018 Edens Zero 19 16.11.2018 Edens Zero 18 4.11.2018 Edens Zero 17 25.10.2018 Edens Zero 17 27.10.2018 Edens Zero 16 18.10.2018 Edens Zero 15 11.10.2018 Edens Zero 15 27.10.2018 Edens Zero 14 11.10.2018 Edens Zero 13 11.10.2018 Edens Zero 13 27.10.2018 Edens Zero 12 21.09.2018 Edens Zero 11 16.09.2018 Edens Zero 10 6.09.2018 Edens Zero 9 6.09.2018 Edens Zero 8 6.09.2018 Edens Zero 7 8.08.2018 Edens Zero 6 8.08.2018 Edens Zero 5 8.08.2018 Edens Zero 4 8.08.2018 Edens Zero 3.3 8.08.2018 Edens Zero 3.2 8.08.2018 Edens Zero 3 8.08.2018 Edens Zero 2.2 8.08.2018 Edens Zero 2 8.08.2018 Edens Zero 1.2 8.08.2018 Edens Zero 1 8.08.2018