Edens Zero

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 7 - Đang tiến hànhBộ truyện tiếp theo của tác giả Fairy Tail đã lên sóng!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Edens Zero 7 8.08.2018 Edens Zero 6 8.08.2018 Edens Zero 5 8.08.2018 Edens Zero 4 8.08.2018 Edens Zero 3.3 8.08.2018 Edens Zero 3.2 8.08.2018 Edens Zero 3 8.08.2018 Edens Zero 2.2 8.08.2018 Edens Zero 2 8.08.2018 Edens Zero 1.2 8.08.2018 Edens Zero 1 8.08.2018