Edens Zero

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 24 - Đang tiến hànhBộ truyện tiếp theo của tác giả Fairy Tail đã lên sóng!!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Edens Zero 24 14.12.2018 Edens Zero 23 14.12.2018 Edens Zero 22 30.11.2018 Edens Zero 22 5.12.2018 Edens Zero 21 23.11.2018 Edens Zero 20 16.11.2018 Edens Zero 19 16.11.2018 Edens Zero 18 4.11.2018 Edens Zero 17 25.10.2018 Edens Zero 17 27.10.2018 Edens Zero 16 18.10.2018 Edens Zero 15 11.10.2018 Edens Zero 15 27.10.2018 Edens Zero 14 11.10.2018 Edens Zero 13 11.10.2018 Edens Zero 13 27.10.2018 Edens Zero 12 21.09.2018 Edens Zero 11 16.09.2018 Edens Zero 10 6.09.2018 Edens Zero 9 6.09.2018 Edens Zero 8 6.09.2018 Edens Zero 7 8.08.2018 Edens Zero 6 8.08.2018 Edens Zero 5 8.08.2018 Edens Zero 4 8.08.2018 Edens Zero 3.3 8.08.2018 Edens Zero 3.2 8.08.2018 Edens Zero 3 8.08.2018 Edens Zero 2.2 8.08.2018 Edens Zero 2 8.08.2018 Edens Zero 1.2 8.08.2018 Edens Zero 1 8.08.2018