Elfen Lied

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Anime , Drama , Sci-fi , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 107 - Hoàn thànhThe Diclonius là một loại người đột biến (do công nghệ gen của con người tạo ra). Khả năng đặc biệt của Diclonius có thể được miêu tả là ” điều khiển giác quan thứ 6″, đồng thời, sức mạnh của loài này là quá đủ để tiêu diệt toàn bộ loài người. Quá lo sợ về năng lực của loài Diclonius, một tổ chức đã cô lập được một con Diclonius để tiến hành nghiên cứu kỹ hơn… Lucy, Diclonios bị bắt nhốt- nhân vật chính của bộ truyện, đã phá vỡ sự bảo vệ nghiêm ngặt, giết chết lính gác và trốn thoát. Cô ngã xuống biển sau khi nhận một viên đạn vào đầu (tất nhiên là không chết). Cô trôi dạt vào bờ, ở đó, cô gặp được Yuka và Kouta. 2 người đặt tên cô là Nyu và bắt đầu sống với cô…

 


Elfen Lied manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Elfen Lied 107 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 106 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 105 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 104 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 103 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 102 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 101 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 100 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 99 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 98 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 97 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 96 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 95 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 94 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 93 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 92 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 91 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 90 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 89 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 88 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 87 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 86 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 85 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 84 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 83 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 82 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 81 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 80 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 79 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 78 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 77 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 76 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 75 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 74 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 73 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 72 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 71 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 70 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 69 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 68 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 67 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 66 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 65 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 64 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 63 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 62 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 61 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 60 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 59 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 58 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 57 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 56 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 55 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 54 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 53 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 52 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 51 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 50 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 49 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 48 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 47 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 46 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 45 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 44 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 43 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 42 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 41 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 40 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 39 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 38 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 37 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 36 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 35 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 34 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 33 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 32 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 31 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 30 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 29 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 28 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 27 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 26 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 25 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 24 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 23 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 22 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 21 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 20 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 19 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 18 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 17 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 16 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 15 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 14 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 13 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 12 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 11 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 10 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 9 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 8 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 7 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 6 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 5 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 4 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 3 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 2 T&P 30.09.2013 Elfen Lied 1 T&P 30.09.2013