Elixir

Tên khác: Hòn Đá Pháp Thuật;The Philosopher's Stone

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Fantasy , Historical , Horror , Josei , Mystery , Supernatural .

Chương mới nhất: 7 - Đang tiến hànhtìm kiếm “elixir”, nhà giả kim thuật lorenzo bắt đầu cuộc hành trình của anh ấy!
Nhóm dịch: Miu Miu
Nguồn: kido-fansub.netTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Elixir 7 22.04.2015 Elixir 6 22.04.2015 Elixir 5 22.04.2015 Elixir 4 22.04.2015 Elixir 3 22.04.2015 Elixir 2 22.04.2015 Elixir 1 22.04.2015