x

Epic of Gilgamesh

Tên khác: 애늙은이

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Historical , Martial Arts , Mystery , Romance , Supernatural , Tragedy , Webtoon .

Chương mới nhất: 112 - Đang tiến hànhKị sĩ thực tập Trudia bị kích khỏi hội kị sĩ vì tính cách nóng nảy của cô ấy. Trong chuyễn hành trình kiếm tìm điểm đến tiếp theo cho bản thân, Trudia gặp một người đàn ông đang trong tình thế nguy hiểm. Không một chút chần chừ, cô chạy ngay đến cứu ông lão – người sau này sẽ thay đổi số phận của cô mãi mãi! Đây là câu chuyện về một cô gái trẻ sắp chết và một ông già bất tử đang cố hết sức để có thể tồn tại!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Epic of Gilgamesh 112 1.03.2019 Epic of Gilgamesh 111 20.02.2019 Epic of Gilgamesh 110 3.02.2019 Epic of Gilgamesh 108 12.01.2019 Epic of Gilgamesh 107 31.12.2018 Epic of Gilgamesh 106 19.12.2018 Epic of Gilgamesh 105 7.12.2018 Epic of Gilgamesh 103 25.11.2018 Epic of Gilgamesh 102 9.11.2018 Epic of Gilgamesh 100 2.11.2018 Epic of Gilgamesh 98 15.09.2018 Epic of Gilgamesh 97 5.09.2018 Epic of Gilgamesh 96 1.09.2018 Epic of Gilgamesh 95 1.09.2018 Epic of Gilgamesh 94 1.09.2018 Epic of Gilgamesh 93 1.09.2018 Epic of Gilgamesh 92 20.04.2018 Epic of Gilgamesh 91 13.04.2018 Epic of Gilgamesh 90 6.04.2018 Epic of Gilgamesh 89 2.04.2018 Epic of Gilgamesh 88 27.03.2018 Epic of Gilgamesh 87 18.03.2018 Epic of Gilgamesh 86 13.03.2018 Epic of Gilgamesh 58 13.09.2017 Epic of Gilgamesh 85 11.03.2018 Epic of Gilgamesh 84 5.03.2018 Epic of Gilgamesh 83 5.03.2018 Epic of Gilgamesh 82 2.03.2018 Epic of Gilgamesh 81 27.02.2018 Epic of Gilgamesh 80 4.02.2018 Epic of Gilgamesh 79 7.01.2018 Epic of Gilgamesh 78 31.12.2017 Epic of Gilgamesh 77 25.12.2017 Epic of Gilgamesh 75 3.12.2017 Epic of Gilgamesh 74 27.11.2017 Epic of Gilgamesh 73 19.11.2017 Epic of Gilgamesh 72 12.11.2017 Epic of Gilgamesh 71 8.11.2017 Epic of Gilgamesh 70 6.11.2017 Epic of Gilgamesh 69 30.10.2017 Epic of Gilgamesh 68 22.10.2017 Epic of Gilgamesh 67 21.10.2017 Epic of Gilgamesh 66 15.10.2017 Epic of Gilgamesh 65 9.10.2017 Epic of Gilgamesh 64 7.10.2017 Epic of Gilgamesh 63 4.10.2017 Epic of Gilgamesh 62 30.09.2017 Epic of Gilgamesh 61 23.09.2017 Epic of Gilgamesh 60 21.09.2017 Epic of Gilgamesh 59 17.09.2017 Epic of Gilgamesh 59 17.09.2017 Epic of Gilgamesh 57 11.09.2017 Epic of Gilgamesh 56 4.09.2017 Epic of Gilgamesh 55 1.09.2017 Epic of Gilgamesh 54 31.08.2017 Epic of Gilgamesh 53 29.08.2017 Epic of Gilgamesh 52 26.08.2017 Epic of Gilgamesh 51 26.08.2017 Epic of Gilgamesh 50 24.08.2017 Epic of Gilgamesh 49 23.08.2017 Epic of Gilgamesh 48 21.08.2017 Epic of Gilgamesh 47 21.08.2017 Epic of Gilgamesh 46 18.08.2017 Epic of Gilgamesh 46 21.08.2017 Epic of Gilgamesh 45 17.08.2017 Epic of Gilgamesh 44 16.08.2017 Epic of Gilgamesh 43 14.08.2017 Epic of Gilgamesh 42 7.08.2017 Epic of Gilgamesh 41 16.07.2017 Epic of Gilgamesh 40 13.07.2017 Epic of Gilgamesh 39 22.04.2017 Epic of Gilgamesh 38 6.04.2017 Epic of Gilgamesh 38 BigTruyen.Com 9.11.2017 Epic of Gilgamesh 37 BigTruyen.Com 16.03.2017 Epic of Gilgamesh 36 BigTruyen.Com 28.02.2017 Epic of Gilgamesh 35 BigTruyen.Com 25.02.2017 Epic of Gilgamesh 34 BigTruyen.Com 13.02.2017 Epic of Gilgamesh 33 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 32 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 31 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 30 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 29 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 28 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 27 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 26 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 25 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 24 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 23 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 22 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 21 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 20 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 19 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 18 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 17 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 16 BigTruyen.Com 10.02.2017 Epic of Gilgamesh 15 BigTruyen.Com 4.10.2016 Epic of Gilgamesh 14 BigTruyen.Com 30.09.2016 Epic of Gilgamesh 13 BigTruyen.Com 27.09.2016 Epic of Gilgamesh 12 BigTruyen.Com 26.09.2016 Epic of Gilgamesh 11 BigTruyen.Com 25.09.2016 Epic of Gilgamesh 10 BigTruyen.Com 24.09.2016 Epic of Gilgamesh 9 BigTruyen.Com 1.08.2016 Epic of Gilgamesh 8 BigTruyen.Com 28.07.2016 Epic of Gilgamesh 7 BigTruyen.Com 24.07.2016 Epic of Gilgamesh 6 BigTruyen.Com 20.07.2016 Epic of Gilgamesh 5 BigTruyen.Com 18.07.2016 Epic of Gilgamesh 4 BigTruyen.Com 15.07.2016 Epic of Gilgamesh 3 BigTruyen.Com 15.07.2016 Epic of Gilgamesh 2 BigTruyen.Com 9.07.2016 Epic of Gilgamesh 1 BigTruyen.Com 7.07.2016 Epic of Gilgamesh 0 BigTruyen.Com 7.07.2016