Erementar Gerad

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Anime , Comedy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 40 - Đang tiến hànhTrong một nhiệm vụ Coud, một không tặc trẻ tìm thấy một cô gái có năng lực đặc biệt. Ren, thuộc chủng tộc Edel Reid, có thể cho Coud năng lực chiến đấu đáng kinh ngạc (bằng cách trở thành một thanh gươm to trên tay Coud), tuy nhiên, nhờ sở hữu viên đá Elemental Gelade, khả năng của cô còn lớn hơn thế…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Erementar Gerad 40 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 39 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 38 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 37 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 36 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 35 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 34 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 33 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 32 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 31 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 30 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 29 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 28 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 27 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 26 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 25 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 24 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 23 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 22 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 21 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 20 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 19 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 18 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 17 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 16 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 15 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 14 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 13 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 12 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 11 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 10 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 9 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 8 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 7 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 6 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 5 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 4 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 3 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 2 KuroiNeko 30.09.2013 Erementar Gerad 1 KuroiNeko 30.09.2013