Eternal Sabbath

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Psychological , Sci-fi , Seinen , Supernatural .

Chương mới nhất: 82 - Hoàn thànhRyousuke Akiba tự nhận là ES (tên gọi gene Eternal Sabbath trong một thí nghiệm khoa học bí ẩn). Anh có thể sống ít nhất 200 năm và có khả năng xâm nhập vào tâm trí người khác, xem được tất cả bí mật thầm kín nhất và thay đổi kí ức của người hoàn toàn xa lạ Ryousuke không làm gì xấu xa mà chỉ quanh quẩn ở Tokyo tìm kiếm sự sinh tồn… Không ai hiểu mục đích của anh là gì hay nhận ra con người thật sự của anh cho tới một ngày anh gặp được tiến sĩ Mine Kujou…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Eternal Sabbath 82 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 81 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 80 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 79 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 78 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 77 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 76 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 75 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 74 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 73 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 72 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 71 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 70 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 69 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 68 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 67 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 66 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 65 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 64 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 63 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 62 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 61 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 60 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 59 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 58 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 57 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 56 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 55 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 54 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 53 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 52 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 51 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 50 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 49 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 48 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 47 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 46 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 45 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 44 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 43 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 42 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 41 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 40 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 39 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 38 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 37 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 36 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 35 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 34 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 33 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 32 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 31 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 30 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 29 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 28 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 27 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 26 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 25 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 24 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 23 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 22 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 21 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 20 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 19 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 18 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 17 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 16 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 15 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 14 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 13 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 12 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 11 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 10 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 9 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 8 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 7 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 6 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 5 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 4 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 3 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 2 acc.vn 30.09.2013 Eternal Sabbath 1 acc.vn 30.09.2013