Evyione

Tên khác: Evyione: Ocean Fantasy

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Fantasy , Historical , Shoujo .

Chương mới nhất: 12 - Đang tiến hànhMọi người chắc đều xem phim hoạt hình Nàng tiên cá rồi chứ? Manga này nội dung y nguyên phim ấy, chỉ là ở đây bị đảo ngược lại thành chàng tiên cá thôi!… Mà sao cũng được…Kết thúc chả có hậu đâu… Xem làm gì… Với lại lời lẽ thì sến, chữ thì nhiều…đọc lồi cả mắt…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015 Evyione 24.04.2015