Eyeshield 21

Tên khác: Chú Dơi 21

Tác giả: , .

Thể loại: Anime , Comedy , Drama , School Life , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 249 - Hoàn thànhKobayakawa Sena là một cậu bé chuyên bị sai vặt lúc còn học tiểu học và trung học. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu bắt đầu nhập học ở trường Deimon, và Hiruma – đội trưởng câu lạc bộ bóng bầu dục đã phát hiện ra khả năng đặc biệt ở cậu rất phù hợp với môn thể thao này. Hiruma đã “nhận” cậu ta vào đội bóng và đặt biệt danh cho cậu là Eyeshield 21 – một runner huyền bí có tốc độ ánh sáng. Và mọi chuyện bắt đầu từ đó…


Eyeshield 21 manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Eyeshield 21 333 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 332 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 331 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 330 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 329 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 328 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 327 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 326 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 325 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 324 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 323 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 322 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 321 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 320 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 319 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 318 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 317 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 316 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 315 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 314 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 313 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 312 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 311 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 310 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 309 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 308 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 307 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 306 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 305 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 304 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 303 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 302 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 301 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 300 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 299 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 298 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 297 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 296 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 295 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 294 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 293 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 292 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 291 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 290 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 289 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 288 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 287 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 249 hamtruyen.com 16.01.2016 Eyeshield 21 248 hamtruyen.com 15.01.2016 Eyeshield 21 247 hamtruyen.com 8.01.2016 Eyeshield 21 246 hamtruyen.com 6.01.2016 Eyeshield 21 245 hamtruyen.com 4.01.2016 Eyeshield 21 245 hamtruyen.com 6.01.2016 Eyeshield 21 244 hamtruyen.com 2.01.2016 Eyeshield 21 243 hamtruyen.com 2.01.2016 Eyeshield 21 242 hamtruyen.com 16.02.2015 Eyeshield 21 241 hamtruyen.com 13.02.2015 Eyeshield 21 240 hamtruyen.com 11.02.2015 Eyeshield 21 239 hamtruyen.com 9.02.2015 Eyeshield 21 238 hamtruyen.com 7.02.2015 Eyeshield 21 237 hamtruyen.com 6.02.2015 Eyeshield 21 236 hamtruyen.com 5.02.2015 Eyeshield 21 235 hamtruyen.com 4.02.2015 Eyeshield 21 234 hamtruyen.com 3.02.2015 Eyeshield 21 233 hamtruyen.com 2.02.2015 Eyeshield 21 232 hamtruyen.com 1.02.2015 Eyeshield 21 231 hamtruyen.com 31.01.2015 Eyeshield 21 230 hamtruyen.com 30.01.2015 Eyeshield 21 229 hamtruyen.com 29.01.2015 Eyeshield 21 228 hamtruyen.com 28.01.2015 Eyeshield 21 227 hamtruyen.com 27.01.2015 Eyeshield 21 226 hamtruyen.com 26.01.2015 Eyeshield 21 225 hamtruyen.com 25.01.2015 Eyeshield 21 224 hamtruyen.com 24.01.2015 Eyeshield 21 223 hamtruyen.com 23.01.2015 Eyeshield 21 222 hamtruyen.com 22.01.2015 Eyeshield 21 221 hamtruyen.com 19.01.2015 Eyeshield 21 220 hamtruyen.com 18.01.2015 Eyeshield 21 219 hamtruyen.com 17.01.2015 Eyeshield 21 218 hamtruyen.com 16.01.2015 Eyeshield 21 217 hamtruyen.com 15.01.2015 Eyeshield 21 216 hamtruyen.com 14.01.2015 Eyeshield 21 215 hamtruyen.com 13.01.2015 Eyeshield 21 214 hamtruyen.com 12.01.2015 Eyeshield 21 213 hamtruyen.com 11.01.2015 Eyeshield 21 212 hamtruyen.com 10.01.2015 Eyeshield 21 211 hamtruyen.com 10.01.2015 Eyeshield 21 210 hamtruyen.com 8.01.2015 Eyeshield 21 209 hamtruyen.com 7.01.2015 Eyeshield 21 208 hamtruyen.com 29.11.2014 Eyeshield 21 207 hamtruyen.com 28.11.2014 Eyeshield 21 206 hamtruyen.com 27.11.2014 Eyeshield 21 205 hamtruyen.com 22.11.2014 Eyeshield 21 204 hamtruyen.com 21.11.2014 Eyeshield 21 203 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 202 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 201 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 200 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 199 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 198 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 197 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 196 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 195 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 194 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 193 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 192 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 191 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 190 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 189 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 188 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 187 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 186 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 185 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 184 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 183 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 182 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 181 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 180 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 179 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 178 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 177 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 176 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 175 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 174 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 173 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 172 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 171 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 170 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 169 hamtruyen.com 2.12.2014 Eyeshield 21 151 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 150 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 149 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 148 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 147 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 146 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 145 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 144 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 143 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 142 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 141 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 140 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 139 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 138 The Darkness 11.11.2014 Eyeshield 21 137 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 136 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 135 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 134 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 133.5 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 133 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 132 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 131 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 130 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 129 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 128 The Darkness 9.11.2014 Eyeshield 21 127 The Darkness 1.01.2014 Eyeshield 21 126 The Darkness 1.01.2014 Eyeshield 21 125 The Darkness 1.01.2014 Eyeshield 21 124.5 The Darkness 1.01.2014 Eyeshield 21 124 The Darkness 1.01.2014 Eyeshield 21 123 The Darkness 1.01.2014 Eyeshield 21 122 The Darkness 1.01.2014 Eyeshield 21 121 The Darkness 1.01.2014 Eyeshield 21 120 truyenhay24h.com 1.01.2014 Eyeshield 21 119 Anonymous 1.01.2014 Eyeshield 21 118 Anonymous 1.01.2014 Eyeshield 21 117 Anonymous 29.12.2013 Eyeshield 21 116 Anonymous 29.12.2013 Eyeshield 21 115 truyenhay24h.com 29.12.2013 Eyeshield 21 114 truyenhay24h.com 29.12.2013 Eyeshield 21 113 truyenhay24h.com 29.12.2013 Eyeshield 21 112 Anonymous 29.12.2013 Eyeshield 21 111 Anonymous 29.12.2013 Eyeshield 21 110 truyenhay24h.com 29.12.2013 Eyeshield 21 109 truyenhay24h.com 29.12.2013 Eyeshield 21 108 truyenhay24h.com 29.12.2013 Eyeshield 21 107 truyenhay24h.com 29.12.2013 Eyeshield 21 106 Anonymous 29.12.2013 Eyeshield 21 105 Anonymous 29.12.2013 Eyeshield 21 104 Anonymous 29.12.2013 Eyeshield 21 103 Anonymous 29.12.2013 Eyeshield 21 102 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 101 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 100 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 99 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 98 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 97 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 96 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 95 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 94 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 93 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 92 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 91 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 90 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 89 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 88 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 87 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 86 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 85 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 84 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 83 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 82 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 81 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 80 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 79 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 78 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 77 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 76 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 75 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 74 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 73 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 72 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 71 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 70 blogtruyen.com 30.09.2013 Eyeshield 21 69 NiceStarGroup 30.09.2013 Eyeshield 21 68 NiceStarGroup 30.09.2013 Eyeshield 21 67 NiceStarGroup 30.09.2013 Eyeshield 21 66 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 65 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 64 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 63 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 62 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 61 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 60 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 59 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 58 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 57 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 56 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 55 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 54 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 53 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 52 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 51 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 50 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 49 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 48 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 47 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 46 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 45 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 44 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 43 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 42 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 41 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 40 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 39 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 38 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 37 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 36 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 35 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 34 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 33 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 32 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 31 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 30 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 29 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 28 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 27 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 26 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 25 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 24 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 23 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 22 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 21 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 20 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 19 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 18 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 17 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 16 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 15 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 14 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 13 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 12 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 11 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 10 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 9 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 8 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 7 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 6 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 5 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 4 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 3 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 2 truongton.net 30.09.2013 Eyeshield 21 1 truongton.net 30.09.2013