Fairy Tail 100 year quest

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 36 - Đang tiến hànhTruyện tiếp nối chap 545 của Fairy Tail, khi nhóm Natsu đi làm nhiệm vụ trăm năm.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fairy Tail 100 year quest 36 21.10.2019 Fairy Tail 100 year quest 35 21.10.2019 Fairy Tail 100 year quest 34 21.10.2019 Fairy Tail 100 year quest 33 6.09.2019 Fairy Tail 100 year quest 32 30.08.2019 Fairy Tail 100 year quest 31 7.08.2019 Fairy Tail 100 year quest 30 7.08.2019 Fairy Tail 100 year quest 29 11.07.2019 Fairy Tail 100 year quest 28 28.06.2019 Fairy Tail 100 year quest 27 23.06.2019 Fairy Tail 100 year quest 26 30.05.2019 Fairy Tail 100 year quest 25 17.05.2019 Fairy Tail 100 year quest 24 4.05.2019 Fairy Tail 100 year quest 23 19.04.2019 Fairy Tail 100 year quest 22 5.04.2019 Fairy Tail 100 year quest 21 22.03.2019 Fairy Tail 100 year quest 20 8.03.2019 Fairy Tail 100 year quest 19 8.03.2019 Fairy Tail 100 year quest 18 8.03.2019 Fairy Tail 100 year quest 17 8.03.2019 Fairy Tail 100 year quest 16 8.03.2019 Fairy Tail 100 year quest 15 2.01.2019 Fairy Tail 100 year quest 14 2.01.2019 Fairy Tail 100 year quest 13 29.11.2018 Fairy Tail 100 year quest 12 16.11.2018 Fairy Tail 100 year quest 11 3.11.2018 Fairy Tail 100 year quest 10 19.10.2018 Fairy Tail 100 year quest 9 4.10.2018 Fairy Tail 100 year quest 8 20.09.2018 Fairy Tail 100 year quest 7 6.09.2018 Fairy Tail 100 year quest 6 23.08.2018 Fairy Tail 100 year quest 5 17.08.2018 Fairy Tail 100 year quest 4 8.08.2018 Fairy Tail 100 year quest 3 1.08.2018 Fairy Tail 100 year quest 3 5.08.2018 Fairy Tail 100 year quest 3 14.08.2018 Fairy Tail 100 year quest 2 26.07.2018 Fairy Tail 100 year quest 2 28.07.2018 Fairy Tail 100 year quest 1 26.07.2018