Fate/Extra CCC Fox Tail

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Fantasy , Sci-fi , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 10 - Đang tiến hànhTiếp nối Fate/Extra, lần này là Route của Caster Tamamo no MaeTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fate/Extra CCC Fox Tail 10 Wicked House 16.06.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 9 Wicked House 3.06.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 8 Wicked House 27.05.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 7 Wicked House 16.05.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 6 Wicked House 30.04.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 5 Wicked House 15.04.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 4 Wicked House 8.04.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 3 Wicked House 27.03.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 2 Wicked House 18.03.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 1 Wicked House 18.03.2017