Fate/Extra CCC Fox Tail

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Fantasy , Sci-fi , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 20 - Đang tiến hànhTiếp nối Fate/Extra, lần này là Route của Caster Tamamo no MaeTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fate/Extra CCC Fox Tail 20 Wicked House 14.02.2018 Fate/Extra CCC Fox Tail 19 Wicked House 14.02.2018 Fate/Extra CCC Fox Tail 18 Wicked House 17.08.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 17 Wicked House 13.08.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 16 Wicked House 3.08.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 15 Wicked House 30.07.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 14 Wicked House 25.07.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 13 Wicked House 18.07.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 12 Wicked House 9.07.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 11 Wicked House 26.06.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 10 Wicked House 16.06.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 9 Wicked House 3.06.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 8 Wicked House 27.05.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 7 Wicked House 16.05.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 6 Wicked House 30.04.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 5 Wicked House 15.04.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 4 Wicked House 8.04.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 3 Wicked House 27.03.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 2 Wicked House 18.03.2017 Fate/Extra CCC Fox Tail 1 Wicked House 18.03.2017