x

Fate/Grand Order -turas realta-

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Historical , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 9 - Đang tiến hành



Dự án Manga dựa trên tựa game mobile Fate/Grand Order của Type-Moon và Aniplex



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fate/Grand Order -turas realta- 9 7.03.2019 Fate/Grand Order -turas realta- 8 7.03.2019 Fate/Grand Order -turas realta- 7 7.03.2019 Fate/Grand Order -turas realta- 6 Wicked House 23.01.2018 Fate/Grand Order -turas realta- 6 7.03.2019 Fate/Grand Order -turas realta- Đặc Biệt Wicked House 17.01.2018 Fate/Grand Order -turas realta- 5 Wicked House 22.12.2017 Fate/Grand Order -turas realta- 4 Wicked House 25.11.2017 Fate/Grand Order -turas realta- 3 Wicked House 31.10.2017 Fate/Grand Order -turas realta- 2 Wicked House 1.10.2017 Fate/Grand Order -turas realta- 1 Wicked House 17.09.2017