Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS]

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 63 - Đang tiến hành



Sau khi hiểu ra được thân phận của Miyu và hạ gục lá bài thứ 8, Miyu lại bị hai kẻ lạ mặt bắt đi. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Liệu Illya có cứu được Miyu?



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 63 30.10.2018 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 62 30.10.2018 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 61 30.10.2018 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 60 30.10.2018 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 59 26.03.2018 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 58 2.03.2018 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 55 27.11.2017 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 54 2.10.2017 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 53 2.10.2017 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 52 F-Production 28.05.2017 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 51 1.05.2017 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 50 2.04.2017 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 49 16.03.2017 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 48 Jikan 8.02.2017 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 47 Jikan 5.01.2017 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 46 27.11.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 45 27.11.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 44 28.09.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 43 28.09.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 42 26.06.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 41 28.05.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 40 30.04.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 39 30.04.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 38 30.04.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 37 30.04.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 36 14.02.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 36 23.02.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 35 14.02.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 34 11.02.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 33 17.01.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 32 17.01.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 31 14.01.2016 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 30 29.11.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 29 21.11.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 28 Jikan 16.11.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 27 9.11.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 26 9.11.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 25 20.10.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 24 9.10.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 23 27.09.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 22 27.09.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 21 13.09.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 20 5.09.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 19 5.09.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 18 29.08.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 17 24.08.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 17 29.08.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 16 15.08.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 15 15.08.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 14 2.08.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 13 2.08.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 12 2.08.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 11 2.08.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 10 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 9 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 8 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 7 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 6 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 5 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 4 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 3.2 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 3 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 2 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 1 5.07.2015 Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei! [Jikan FS] 5.07.2015