Fate/Stay Night

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 65 - Đang tiến hànhCâu chuyện xoay quanh nhân vật chính Emiya Shirou khi cậu vô tình tham gia vào Holy Grail War (Cuộc chiến giành Chén Thánh) – một trận quyết chiến giữa các pháp sư để đoạt lấy điều ước từ báu vật linh thiêng trong truyền thuyết. Qua một chuỗi các sự kiện trong cuộc chiến, Shirou khám phá bí mật của Holy Grail War, số phận của cậu trong cả quá khứ và tương lai, đồng thời tìm ra tình yêu cũng như lý tưởng của mình.

 


Fate/Stay Night manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fate/Stay Night 65 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 13.07.2014 Fate/Stay Night 64 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 13.07.2014 Fate/Stay Night 63 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 2.12.2013 Fate/Stay Night 62 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.10.2013 Fate/Stay Night 61 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 18.10.2013 Fate/Stay Night 60 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 18.10.2013 Fate/Stay Night 59 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 58 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 57 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 56 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 55 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 54 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 53 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 52 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 51 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 50 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 49 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 48 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 47 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 46 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 45 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 44 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 43 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 42 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 41 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 40 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 39 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 38 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 37 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 36 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 35 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 34 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 33 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 32 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 31 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 30 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 29 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 28 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 27 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 26 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 25 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 24 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 23 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 22 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 21 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 20 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 19 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 18 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 17 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 16 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 15 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 14 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 13 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 12 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 11 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 10 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 9 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 8 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 7 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 6 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 5 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 4 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 3 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 2 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013 Fate/Stay Night 1 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 30.09.2013