Fire Emblem – Hasha no Tsurugi

Tên khác: Dấu Ấn Lửa; Fire Emblem - The Champion's Blade; Fire Emblem 6 - Another Story - The Champion's Blade

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 45 - Đang tiến hànhHãy cùng theo dõi cuộc phiêu lưu của Al – nhân vật chính của chúng ta – cùng những người bạn trên con đường đi tìm “Dấu ấn lửa” trong truyền thuyết để đánh bại quân Bern tàn ác.

 


Fire Emblem - Hasha no Tsurugi manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 45 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 44 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 43 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 42 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 41 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 40 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 39 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 38 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 37 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 36 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 35 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 34 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 33 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 32 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 31 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 30 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 29 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 28 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 27 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 26 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 25 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 24 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 23 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 22 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 21 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 20 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 19 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 18 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 17 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 16 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 15 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 14 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 13 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 12 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 11 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 10 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 9 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 8 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 7 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 6 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 5 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 4 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 3 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 2 Kamaitachi 30.09.2013 Fire Emblem - Hasha no Tsurugi 1 Kamaitachi 30.09.2013