Fire Stone

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Shounen .

Chương mới nhất: 4 - Đang tiến hànhTạo ra lửa, một năng lực biệt đã gắn với Viêm từ rất lâu Quá khứ và nguồn gốc của nó là…?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fire Stone 29.04.2015 Fire Stone 29.04.2015 Fire Stone 29.04.2015 Fire Stone 29.04.2015