Flame of Recca

Tên khác: Ngọn Lửa Recca, Recca no Honoo

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 121 - Đang tiến hànhFlame of Recca là câu chuyện về Recca Hanabishi, một cậu thiếu niên rất thích ninja và cũng tự cho mình là một ninja. Recca thường lâm vào những trận đánh nhau vì cậu đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng ai đánh bại được cậu thì cậu sẽ trở thành một ninja trung thành của người đó. Mặc dù vậy, Recca rốt cuộc lại thề sẽ trở thành một ninja trung thành với Yanagi Sakoshi-ta, một cô gái có năng lực trị thương bẩm sinh, bởi sự tốt bụng và tình thương của cô. Recca đã sớm phát hiện ra rằng cậu có khả năng điều khiển lửa bẩm sinh, và cuối cùng cậu được biết rằng mình chính là con trai thủ lĩnh đời thứ sáu của Hokage, một phái ninja đã bị tiêu diệt bởi Oda Nobunaga vào thời Tenshō, khoảng 400 năm trước thời hiện tại trong truyện (có thể vào những năm 90).

 


Flame of Recca manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Flame of Recca 128 Fearless 23.08.2015 Flame of Recca 127 Fearless 21.08.2015 Flame of Recca 126 Fearless 21.08.2015 Flame of Recca 125 Fearless 21.08.2015 Flame of Recca 124 Fearless 21.08.2015 Flame of Recca 123 Fearless 17.02.2015 Flame of Recca 122 Fearless 17.02.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 28.08.2015 Flame of Recca 91 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 90 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 89 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 88 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 87 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 86 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 85 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 84 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 83 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 82 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 81 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 80 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 79 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 78 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 77 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 76 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 75 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 74 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 73 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 72 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 71 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 70 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 69 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 68 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 67 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 66 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 65 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 64 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 63 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 62 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 61 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 60 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 59 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 58 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 57 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 56 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 55 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 54 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 53 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 52 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 51 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 50 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 49 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 48 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 47 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 46 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 45 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 44 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 43 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 42 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 41 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 40 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 39 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 38 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 37 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 36 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 35 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 34 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 33 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 32 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 31 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 30 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 29 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 28 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 27 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 26 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 25 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 24 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 23 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 22 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 21 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 20 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 19 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 18 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 17 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 16 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 15 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 14 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 13 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 12 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 11 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 10 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 9 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 8 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 7 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 6 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 5 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 4 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 3 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 2 TM Team 30.09.2013 Flame of Recca 1 TM Team 30.09.2013