Fleet Journal

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Romance .

Chương mới nhất: 28 - Đang tiến hànhTruyện Fleet Journal kể về main rất ngầu, gái bu rất nhiều, nhưng trông mặt anh có giống đang quan tâm không 
Nhóm dịch: TK TransTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fleet Journal 28 11.11.2017 Fleet Journal 27 30.09.2017 Fleet Journal 26 22.08.2017 Fleet Journal 25 27.07.2017 Fleet Journal 24 T.K Translation Team 22.07.2017 Fleet Journal 23.5 T.K Translation Team 22.06.2017 Fleet Journal 23 T.K Team 7.05.2017 Fleet Journal 22 T.K Team 13.04.2017 Fleet Journal 21 T.K Team 17.03.2017 Fleet Journal 20 5.03.2017 Fleet Journal 19 5.03.2017 Fleet Journal 18 2.12.2016 Fleet Journal 17 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 16 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 15 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 14 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 13 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 12 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 11.5 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 11 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 10 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 9 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 8.5 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 8 T.K Team 21.11.2016 Fleet Journal 7 T.K Team 20.11.2016 Fleet Journal 6 T.K Team 20.11.2016 Fleet Journal 5 T.K Team 20.11.2016 Fleet Journal 4.5 T.K Team 20.11.2016 Fleet Journal 4 T.K Team 20.11.2016 Fleet Journal 3.5 T.K Team 20.11.2016 Fleet Journal 3 T.K Team 20.11.2016 Fleet Journal 2 T.K Team 20.11.2016 Fleet Journal 1 T.K Team 20.11.2016