Flesh Colored Horror

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Horror , Mystery , Supernatural .

Chương mới nhất: 6 - Đang tiến hànhTuyển tập 1 loạt horror manga của Junji Ito-sensei
Nguồn: xacsong.infoTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Flesh Colored Horror 29.04.2015 Flesh Colored Horror 29.04.2015 Flesh Colored Horror 29.04.2015 Flesh Colored Horror 29.04.2015 Flesh Colored Horror 29.04.2015 Flesh Colored Horror 29.04.2015