Flow

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 61 - Đang tiến hànhTrên đời này, đứa trẻ nào sinh ra cũng có một vị thần bảo hộ. Và các vị thần này sẽ đáp ứng một điều ước của chúng. Đối với những đứa trẻ chưa đưa ra điều ước, các vị thần sẽ đội lốt những con thú và đi theo chúng. Đôi khi cũng có những người trưởng thành mà vẫn chưa hề nêu ra điều ước của mình. Và trong số tất cả các vị thần thì thần mèo là thần yếu ớt nhất. Nó chẳng thể ban điều ước gì hữu ích và lại còn cực kỳ lắm điều. Nhân vật chính của Flow, Leerang, là một người chưa đưa ra điều ước của mình, luôn phải chịu đựng vị thần mèo theo chân cậu trong mọi sinh hoạt hàng ngày của cậu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Flow 61 28.07.2017 Flow 60 28.07.2017 Flow 59 28.07.2017 Flow 58 28.07.2017 Flow 57 28.07.2017 Flow 56 $inister 17.12.2015 Flow 55 1.12.2015 Flow 54 26.10.2015 Flow 53 26.10.2015 Flow 52 $inister 7.08.2015 Flow 51 7.08.2015 Flow 50 3.07.2015 Flow 49 3.07.2015 Flow 48 3.07.2015 Flow 47 3.07.2015 Flow 46 3.07.2015 Flow 45 3.07.2015 Flow 44 3.07.2015 Flow 43 3.07.2015 Flow 42 3.07.2015 Flow 41 3.07.2015 Flow 40 3.07.2015 Flow 39 3.07.2015 Flow 38 3.07.2015 Flow 37 $inister 24.10.2014 Flow 36 $inister 15.10.2014 Flow 35 $inister 28.09.2014 Flow 34 $inister 21.09.2014 Flow 33 $inister 19.09.2014 Flow 32 $inister 16.09.2014 Flow 31.5 $inister 2.09.2014 Flow 31 $inister 2.09.2014 Flow 30 $inister 29.08.2014 Flow 29 $inister 5.08.2014 Flow 28 $inister 11.07.2014 Flow 27 $inister 1.06.2014 Flow 26 $inister 27.05.2014 Flow 25 $inister 25.05.2014 Flow 24 $inister 4.05.2014 Flow 23 $inister 4.05.2014 Flow 22 $inister 27.04.2014 Flow 21 $inister 14.04.2014 Flow 20 $inister 14.04.2014 Flow 19 $inister 14.04.2014 Flow 18 $inister 14.04.2014 Flow 17 $inister 14.04.2014 Flow 16 $inister 14.04.2014 Flow 15 $inister 14.04.2014 Flow 14 $inister 14.04.2014 Flow 13 $inister 14.04.2014 Flow 12 $inister 14.04.2014 Flow 11 $inister 14.04.2014 Flow 10 $inister 14.04.2014 Flow 9 $inister 14.04.2014 Flow 8 $inister 14.04.2014 Flow 7 $inister 14.04.2014 Flow 6 $inister 14.04.2014 Flow 5 $inister 14.04.2014 Flow 4 $inister 14.04.2014 Flow 3 $inister 14.04.2014 Flow 2 $inister 14.04.2014 Flow 1 $inister 14.04.2014 Flow 0 $inister 14.04.2014