Fluttering Feelings

Tên khác: Xao xuyến

Tác giả: .

Thể loại: Manhwa , School Life , Slice of Life .

Chương mới nhất: 68 - Đang tiến hànhVới hai nữ diễn viên chính là Baek Seol-a và Kim No-rae cùng một dàn diễn viên phụ đông đảo đến không đủ tiền trả cát-xê. Nội dung nhẹ nhàng, tình yêu thời hại điện, lãng mạn, học đường. Tác giả còn chưa viết xong, nên truyện cũng sẽ quay cuốn chiếu theo tác giả với tốc độ chậm nhất có thể   Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fluttering Feelings 68 21.03.2016 Fluttering Feelings 67 16.03.2016 Fluttering Feelings 66 9.03.2016 Fluttering Feelings 65 29.02.2016 Fluttering Feelings 64 15.02.2016 Fluttering Feelings 63 9.02.2016 Fluttering Feelings 62 1.02.2016 Fluttering Feelings 61 1.02.2016 Fluttering Feelings 60 1.02.2016 Fluttering Feelings 59 1.02.2016 Fluttering Feelings 58 1.02.2016 Fluttering Feelings 57 1.02.2016 Fluttering Feelings 56 1.02.2016 Fluttering Feelings 55 1.02.2016 Fluttering Feelings 54 1.02.2016 Fluttering Feelings 53 1.02.2016 Fluttering Feelings 52 31.01.2016 Fluttering Feelings 51 31.01.2016 Fluttering Feelings 50 31.01.2016 Fluttering Feelings 49 31.01.2016 Fluttering Feelings 48.1 31.01.2016 Fluttering Feelings 48 31.01.2016 Fluttering Feelings 47 31.01.2016 Fluttering Feelings 46 31.01.2016 Fluttering Feelings 45 31.01.2016 Fluttering Feelings 44 31.01.2016 Fluttering Feelings 43 31.01.2016 Fluttering Feelings 42 31.01.2016 Fluttering Feelings 41 18.01.2016 Fluttering Feelings 40 18.01.2016 Fluttering Feelings 39 18.01.2016 Fluttering Feelings 38 18.01.2016 Fluttering Feelings 37 18.01.2016 Fluttering Feelings 36 10.01.2016 Fluttering Feelings 35 10.01.2016 Fluttering Feelings 34 10.01.2016 Fluttering Feelings 33 10.01.2016 Fluttering Feelings 32 21.12.2015 Fluttering Feelings 31 21.12.2015 Fluttering Feelings 30 21.12.2015 Fluttering Feelings 29 21.12.2015 Fluttering Feelings 28 21.12.2015 Fluttering Feelings 27 21.12.2015 Fluttering Feelings 26 21.12.2015 Fluttering Feelings 25 21.12.2015 Fluttering Feelings 24 21.12.2015 Fluttering Feelings 23 21.12.2015 Fluttering Feelings 22 21.12.2015 Fluttering Feelings 21 21.12.2015 Fluttering Feelings 20 21.12.2015 Fluttering Feelings 19 21.12.2015 Fluttering Feelings 18 21.12.2015 Fluttering Feelings 17 21.12.2015 Fluttering Feelings 16 21.12.2015 Fluttering Feelings 15 21.12.2015 Fluttering Feelings 14 21.12.2015 Fluttering Feelings 13 21.12.2015 Fluttering Feelings 12 21.12.2015 Fluttering Feelings 11 21.12.2015 Fluttering Feelings 10 21.12.2015 Fluttering Feelings 9 21.12.2015 Fluttering Feelings 8 21.12.2015 Fluttering Feelings 7 21.12.2015 Fluttering Feelings 6 5.07.2015 Fluttering Feelings 5 5.07.2015 Fluttering Feelings 4 5.07.2015 Fluttering Feelings 3 5.07.2015 Fluttering Feelings 2 5.07.2015 Fluttering Feelings 1 5.07.2015