Forever Evil

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comic , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 36 - Đang tiến hànhSau sự kiện Trinity War, Justice League đã CHẾT, để cho Crime Syndicate xâm chiếm Trái Đất! Chúng muốn tạo ra một thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại! Hầu hết mọi kẻ xấu đầu hưởng ứng theo chúng; Tuy nhiên, vẫn còn một số nghĩ khác. Và đứng đầu trong số đó chính là… Lex Luthor – kẻ thù không đội trời chung của Superman! Liệu Lex có thể làm được gì, hãy chờ xem…

*Chú ý: Truyện được vẽ bởi nhiều họa sĩ, nên có thể nét vẽ và 1 số đoạn hội thoại khác nhau.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Forever Evil 36 DCFanClubVN 30.05.2014 Forever Evil 35 DCFanClubVN 25.05.2014 Forever Evil 34 DCFanClubVN 22.05.2014 Forever Evil 33 DCFanClubVN 11.05.2014 Forever Evil 32 DCFanClubVN 5.05.2014 Forever Evil 31 DCFanClubVN 23.04.2014 Forever Evil 30 DCFanClubVN 20.04.2014 Forever Evil 29 DCFanClubVN 16.04.2014 Forever Evil 28 DCFanClubVN 12.04.2014 Forever Evil 27 DCFanClubVN 10.04.2014 Forever Evil 26 DCFanClubVN 10.04.2014 Forever Evil 25 DCFanClubVN 10.04.2014 Forever Evil 24 DCFanClubVN 18.03.2014 Forever Evil 23 DCFanClubVN 18.03.2014 Forever Evil 22 DCFanClubVN 18.03.2014 Forever Evil 21 DCFanClubVN 4.03.2014 Forever Evil 20 DCFanClubVN 27.02.2014 Forever Evil 19 DCFanClubVN 24.02.2014 Forever Evil 18 DCFanClubVN 24.02.2014 Forever Evil 17 DCFanClubVN 18.02.2014 Forever Evil 16 DCFanClubVN 18.02.2014 Forever Evil 15 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 14 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 13 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 12 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 11 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 10 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 9 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 8 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 7 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 6 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 5 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 4 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 3 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 2 DCFanClubVN 15.02.2014 Forever Evil 1 DCFanClubVN 15.02.2014