Fourteen

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Horror , Sci-fi .

Chương mới nhất: 80 - Đang tiến hành1 manga viễn tưởng/kinh dị diễn ra vào năm 2200. Tại một công ty sản xuất gà, một con gà nào đó đã biến đổi trở thành một con gà siêu đột biến tên là George. Và vì vậy, một cuộc hành trình như cơn ác mộng xuyên qua một tương lai khủng khiếp mở ra…  Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fourteen 80 27.12.2016 Fourteen 79 27.12.2016 Fourteen 78 27.12.2016 Fourteen 77 27.12.2016 Fourteen 76 27.12.2016 Fourteen 75 20.10.2016 Fourteen 74 20.10.2016 Fourteen 73 20.10.2016 Fourteen 72 19.10.2016 Fourteen 71 19.10.2016 Fourteen 70 19.10.2016 Fourteen 69 19.10.2016 Fourteen 68 19.10.2016 Fourteen 67 19.10.2016 Fourteen 66 19.10.2016 Fourteen 65 19.10.2016 Fourteen 64 19.10.2016 Fourteen 63 19.10.2016 Fourteen 62 19.10.2016 Fourteen 61 19.10.2016 Fourteen 60 hamtruyen.com 26.08.2016 Fourteen 59 hamtruyen.com 26.08.2016 Fourteen 58 hamtruyen.com 26.08.2016 Fourteen 57 hamtruyen.com 26.08.2016 Fourteen 56 26.08.2016 Fourteen 55 14.08.2016 Fourteen 54 14.08.2016 Fourteen 53 14.08.2016 Fourteen 52 14.08.2016 Fourteen 51 14.08.2016 Fourteen 50 14.08.2016 Fourteen 49 14.08.2016 Fourteen 48 14.08.2016 Fourteen 47 14.08.2016 Fourteen 46 14.08.2016 Fourteen 45 14.08.2016 Fourteen 44 25.07.2016 Fourteen 43 25.07.2016 Fourteen 42 25.07.2016 Fourteen 41 25.07.2016 Fourteen 40 25.07.2016 Fourteen 39 25.07.2016 Fourteen 38 25.07.2016 Fourteen 37 25.07.2016 Fourteen 36 25.07.2016 Fourteen 35 25.07.2016 Fourteen 34 25.07.2016 Fourteen 33 25.07.2016 Fourteen 32 25.06.2016 Fourteen 31 25.06.2016 Fourteen 30 25.06.2016 Fourteen 29 25.06.2016 Fourteen 28 25.06.2016 Fourteen 27 25.06.2016 Fourteen 26 25.06.2016 Fourteen 25 25.06.2016 Fourteen 24 25.06.2016 Fourteen 23 25.06.2016 Fourteen 22 25.06.2016 Fourteen 21 25.06.2016 Fourteen 20 11.06.2016 Fourteen 19 11.06.2016 Fourteen 18 11.06.2016 Fourteen 17 11.06.2016 Fourteen 16 11.06.2016 Fourteen 15 11.06.2016 Fourteen 14 11.06.2016 Fourteen 13 11.06.2016 Fourteen 12 11.06.2016 Fourteen 11 11.06.2016 Fourteen 10 10.06.2016 Fourteen 9 10.06.2016 Fourteen 8 10.06.2016 Fourteen 7 10.06.2016 Fourteen 6 10.06.2016 Fourteen 5 10.06.2016 Fourteen 4 10.06.2016 Fourteen 3 10.06.2016 Fourteen 2 10.06.2016 Fourteen 1 10.06.2016