Frag Time

Tên khác: Ngưng Đọng Thời Gian

Tác giả:

Thể loại: Shoujo , Supernatural , Drama .

Chương mới nhất: 17 - Đang tiến hànhMoritani là một học sinh có khả năng ngưng đọng thời gian 3 phút mỗi ngày. Cô hay dùng sức mạnh của mình để quan sát mọi người xung quanh. Một ngày tình cờ, cô lựa chọn để “quan sát” quần chip của Murakami – một người bạn cùng lớp. Trớ trêu thay, sức mạnh đó lại không hữa dụng với Murakami… Chuyện gì sẽ xảy ra với Moritani?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Frag Time 17 20.01.2016 Frag Time 16 20.01.2016 Frag Time 15 1.10.2015 Frag Time 14 1.10.2015 Frag Time 13 1.10.2015 Frag Time 12 1.10.2015 Frag Time 11 1.10.2015 Frag Time 10 1.10.2015 Frag Time 9 1.10.2015 Frag Time 8 1.10.2015 Frag Time 7 1.10.2015 Frag Time 6 1.10.2015 Frag Time 5 1.10.2015 Frag Time 4 1.10.2015 Frag Time 3 1.10.2015 Frag Time 2 1.10.2015 Frag Time 1 1.10.2015