Franken Fran

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Horror .

Chương mới nhất: 61.5 - Đang tiến hànhFran có thể biến ai đấy thành bất cứ cái gì, có thể cứu sống người chết, có thể tách ghép đầu với thân thể và có thể tặng bạn một đôi mắt mà bạn hằng mong ước. Nhưng có thực là bạn muốn chúng không? Cứu sống người chết là chuyện tốt à? Nhưng Fran có quan tâm không?

 


Franken Fran manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Franken Fran 61.5 A4V.Manga 11.07.2014 Franken Fran 61 A4V.Manga 11.07.2014 Franken Fran 60 A4V.Manga 11.07.2014 Franken Fran 59 A4V.Manga 11.07.2014 Franken Fran 58 A4V.Manga 11.07.2014 Franken Fran 57 A4V.Manga 11.07.2014 Franken Fran 56 A4V.Manga 11.07.2014 Franken Fran 55 A4V.Manga 11.07.2014 Franken Fran 54 A4V.Manga 11.07.2014 Franken Fran 53.5 A4V.Manga 12.05.2014 Franken Fran 53 A4V.Manga 12.05.2014 Franken Fran 52 A4V.Manga 12.05.2014 Franken Fran 51 A4V.Manga 12.05.2014 Franken Fran 50 A4V.Manga 15.04.2014 Franken Fran 49 A4V.Manga 15.04.2014 Franken Fran 48 A4V.Manga 15.04.2014 Franken Fran 47 A4V.Manga 15.04.2014 Franken Fran 46.5 A4V.Manga 21.03.2014 Franken Fran 46 A4V.Manga 21.03.2014 Franken Fran 45 [Nightmare Team] 30.09.2013 Franken Fran 45 A4V.Manga 21.03.2014 Franken Fran 44 A4V.Manga 13.03.2014 Franken Fran 43 A4V.Manga 11.03.2014 Franken Fran 42 A4V.Manga 8.03.2014 Franken Fran 41 A4V.Manga 7.03.2014 Franken Fran 40 A4V.Manga 6.03.2014 Franken Fran 39 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 38.5 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 38 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 37 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 36 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 35 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 34 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 33 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 32 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 31 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 30.5 A4V.Manga 26.05.2014 Franken Fran 30 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 29 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 28 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 27 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 26 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 25 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 24 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 23 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 22.5 A4V.Manga 26.05.2014 Franken Fran 22 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 21 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 20 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 19 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 18 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 17 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 16 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 15 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 14.5 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 14 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 13 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 12 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 11 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 10 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 9 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 8 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 7.5 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 7 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 6 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 5 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 4 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 3 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 2 A4V.Manga 30.09.2013 Franken Fran 1 A4V.Manga 30.09.2013