Freak Island – Đảo Quái Dị

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Horror .

Chương mới nhất: 44 - Đang tiến hànhTrong một lần tình cờ, các học viên của Viện nghiên cứu trường đại học M  đã tìm thấy một hòn đảo hoang. Vì thuyền mắc cạn ở vùng nước nông, không thể  ra khơi nên họ đành phải đi lên đảo. Thế nhưng, họ lại chẳng hề biết rằng ở đó có  một tên sát nhân đeo mặt nạ đầu heo đang chờ đợi họ…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Freak Island - Đảo Quái Dị 44 17.11.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 43 14.11.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 42 22.09.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 41 9.09.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 40 2.06.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 39 16.04.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 38 22.03.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 37 7.03.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 36 17.01.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 35 17.01.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 34 22.10.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 34 12.12.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 34 17.01.2017 Freak Island - Đảo Quái Dị 33 22.10.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 32 30.09.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 31 26.09.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 30 28.07.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 29 dmt 19.06.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 28 7.06.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 27 8.04.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 26 10.03.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 25 dmt 24.02.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 24 7.01.2016 Freak Island - Đảo Quái Dị 23 9.12.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 22 4.11.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 21 7.10.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 20 7.09.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 19 5.08.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 18 5.08.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 17 18.06.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 16 9.06.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 15 dmt 3.06.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 14 dmt 2.06.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 13 31.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 12 dmt 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 11 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 10 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 9 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 8 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 7 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 6 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 5 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 4 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 3 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 2 30.05.2015 Freak Island - Đảo Quái Dị 1 30.05.2015