Freezing – Zero

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 11 - Đang tiến hànhCâu chuyện về Aoi Kazuha, chị gái của Kazuya và những trận đánh của cô ấy chống lại NovaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Freezing - Zero 11 Greatest Battle Group 20.05.2015 Freezing - Zero 10 Greatest Battle Group 22.04.2015 Freezing - Zero 9 18.04.2015 Freezing - Zero 8 18.04.2015 Freezing - Zero 7 18.04.2015 Freezing - Zero 6 18.04.2015 Freezing - Zero 5 18.04.2015 Freezing - Zero 4 18.04.2015 Freezing - Zero 3 18.04.2015 Freezing - Zero 2 18.04.2015 Freezing - Zero 1 18.04.2015