Freezing

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Ecchi , Manhwa , Romance , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 151 - Đang tiến hành“Dị Thứ Nguyên Thể” bắt đầu gây chiến tranh với loài người. Để chống lại nỗi hiểm họa này, học viện Genetics được thành lập để huấn luyện chiến binh có thể sử dụng vũ khí và giáp chiến đặc biệt. Kazuya Aoi quyết định nhập học trường vì lời hứa với chị gái cậu, một chiến binh đã hi sinh trong trận chiến. Ở đây cậu gặp Satellizer El Bridgette, biệt danh “Nữ Hoàng Nghiêm Cấm Tiếp Cận” vì tính tình cách ly lập dị và cũng vì là học sinh cấp cao học viện, có thành tích bất bại trong giả lập thực chiến… cho tới khi gặp được Aoi.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Freezing 151 manga24h.com 23.03.2014 Freezing 150 Amethyst Group 17.03.2014 Freezing 149 Amethyst Group 16.03.2014 Freezing 148 Amethyst Group 9.03.2014 Freezing 147 Amethyst Group 2.03.2014 Freezing 146 manga24h.com 11.02.2014 Freezing 145 manga24h.com 9.02.2014 Freezing 144 manga24h.com 5.02.2014 Freezing 142 manga24h.com 1.01.2014 Freezing 141 manga24h.com 13.12.2013 Freezing 140 manga24h.com 10.12.2013 Freezing 139 manga24h.com 8.12.2013 Freezing 138 manga24h.com 29.11.2013 Freezing 137 manga24h.com 27.11.2013 Freezing 136 manga24h.com 25.11.2013 Freezing 135 manga24h.com 24.11.2013 Freezing 134 manga24h.com 18.11.2013 Freezing 133 manga24h.com 2.11.2013 Freezing 132 manga24h.com 21.10.2013 Freezing 131 manga24h.com 18.10.2013 Freezing 130 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 129 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 128 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 127 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 126 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 125 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 124 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 123 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 122 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 121 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 120 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 119 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 118 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 117 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 116 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 115 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 114 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 113 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 112 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 111 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 110 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 109 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 108 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 107 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 106 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 105 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 104 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 103 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 102 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 101 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 100 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 99 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 98 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 97 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 96 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 95 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 94 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 93 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 92 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 91 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 90 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 89 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 88 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 87 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 86 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 85 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 84 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 83 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 82 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 81 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 80 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 79 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 78 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 77 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 76 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 75 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 74 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 73 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 72 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 71 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 70 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 69 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 68 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 67 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 66 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 65.5 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 65 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 64 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 63 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 62 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 61 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 60 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 59 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 58 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 57 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 56 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 55 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 54 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 53 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 52 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 51 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 50 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 49 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 48 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 47 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 46 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 45 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 44 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 43 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 42 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 41 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 40 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 39 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 38 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 37 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 36 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 35 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 34 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 33 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 32 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 31 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 30 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 29 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 28 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 27 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 26 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 25 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 24 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 23 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 22 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 21 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 20 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 19 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 18 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 17 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 16 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 15 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 14 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 13 blogtruyen.com 30.09.2013 Freezing 12 blogtruyen.com 30.09.2013 Freezing 11 blogtruyen.com 30.09.2013 Freezing 10 Easycome.us 30.09.2013 Freezing 9 Easycome.us 30.09.2013 Freezing 8 Easycome.us 30.09.2013 Freezing 7 Easycome.us 30.09.2013 Freezing 6 Easycome.us 30.09.2013 Freezing 5 canikizu 30.09.2013 Freezing 4 canikizu 30.09.2013 Freezing 3 canikizu 30.09.2013 Freezing 2 canikizu 30.09.2013 Freezing 1 canikizu 30.09.2013