Freezing

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Manhwa , Romance , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 221 - Đang tiến hành“Dị Thứ Nguyên Thể” bắt đầu gây chiến tranh với loài người. Để chống lại nỗi hiểm họa này, học viện Genetics được thành lập để huấn luyện chiến binh có thể sử dụng vũ khí và giáp chiến đặc biệt. Kazuya Aoi quyết định nhập học trường vì lời hứa với chị gái cậu, một chiến binh đã hi sinh trong trận chiến. Ở đây cậu gặp Satellizer El Bridgette, biệt danh “Nữ Hoàng Nghiêm Cấm Tiếp Cận” vì tính tình cách ly lập dị và cũng vì là học sinh cấp cao học viện, có thành tích bất bại trong giả lập thực chiến… cho tới khi gặp được Aoi.

 


Freezing manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Freezing 221 28.11.2018 Freezing 220 1.11.2018 Freezing 219 2.10.2018 Freezing 218 2.10.2018 Freezing 215 16.04.2018 Freezing 214 22.01.2018 Freezing 213 31.12.2017 Freezing 212 4.11.2017 Freezing 212 5.11.2017 Freezing 211 7.10.2017 Freezing 210 30.09.2017 Freezing 209 15.05.2017 Freezing 208 22.03.2017 Freezing 207 18.03.2017 Freezing 206 7.03.2017 Freezing 205 6.03.2017 Freezing 204 2.03.2017 Freezing 202 27.02.2017 Freezing 200 23.02.2017 Freezing 199 21.02.2017 Freezing 198 20.02.2017 Freezing 197 20.02.2017 Freezing 196 16.02.2017 Freezing 195 vechai.info 8.08.2016 Freezing 194 vechai.info 3.08.2016 Freezing 193 Amethyst Group 27.06.2016 Freezing 192 Amethyst Group 25.06.2016 Freezing 191 Amethyst Group 24.06.2016 Freezing 190 Amethyst Group 23.06.2016 Freezing 189 Amethyst Group 16.06.2016 Freezing 188 Amethyst Group 14.05.2016 Freezing 188 Amethyst Group 16.06.2016 Freezing 187 Amethyst Group 30.04.2016 Freezing 186 Amethyst Group 24.04.2016 Freezing 185 Amethyst Group 29.03.2016 Freezing 184 Amethyst Group 9.12.2015 Freezing 183 Amethyst Group 23.11.2015 Freezing 182 Amethyst Group 22.11.2015 Freezing 181 Amethyst Group 18.11.2015 Freezing 181 Amethyst Group 22.11.2015 Freezing 180 Amethyst Group 9.11.2015 Freezing 179 Amethyst Group 8.11.2015 Freezing 178 Amethyst Group 18.08.2015 Freezing 177 Amethyst Group 28.07.2015 Freezing 176 Amethyst Group 30.06.2015 Freezing 175 Amethyst Group 25.05.2015 Freezing 175 Amethyst Group 26.05.2015 Freezing 174 Amethyst Group 7.05.2015 Freezing 173 Amethyst Group 27.04.2015 Freezing 172 Amethyst Group 19.04.2015 Freezing 171 Amethyst Group 13.04.2015 Freezing 170 Amethyst Group 13.03.2015 Freezing 169 Amethyst Group 5.03.2015 Freezing 168 Amethyst Group 29.12.2014 Freezing 167 Amethyst Group 17.09.2014 Freezing 166 Amethyst Group 3.09.2014 Freezing 165 Amethyst Group 3.09.2014 Freezing 164 Amethyst Group 3.09.2014 Freezing 163 Amethyst Group 3.09.2014 Freezing 162 Amethyst Group 3.09.2014 Freezing 161 Amethyst Group 25.08.2014 Freezing 160 Amethyst Group 21.08.2014 Freezing 159 Amethyst Group 7.08.2014 Freezing 158 Amethyst Group 3.08.2014 Freezing 157 manga24h.com 11.07.2014 Freezing 156 manga24h.com 11.07.2014 Freezing 155 Amethyst Group 5.06.2014 Freezing 154 Amethyst Group 3.06.2014 Freezing 153 Amethyst Group 1.06.2014 Freezing 152 Amethyst Group 31.05.2014 Freezing 151 manga24h.com 23.03.2014 Freezing 150 Amethyst Group 17.03.2014 Freezing 149 Amethyst Group 16.03.2014 Freezing 148 Amethyst Group 9.03.2014 Freezing 147 Amethyst Group 2.03.2014 Freezing 146 manga24h.com 11.02.2014 Freezing 145 manga24h.com 9.02.2014 Freezing 144 manga24h.com 5.02.2014 Freezing 143 Amethyst Group 10.04.2015 Freezing 142 manga24h.com 1.01.2014 Freezing 141 manga24h.com 13.12.2013 Freezing 140 manga24h.com 10.12.2013 Freezing 139 manga24h.com 8.12.2013 Freezing 138 manga24h.com 29.11.2013 Freezing 137 manga24h.com 27.11.2013 Freezing 136 manga24h.com 25.11.2013 Freezing 135 manga24h.com 24.11.2013 Freezing 134 manga24h.com 18.11.2013 Freezing 133 manga24h.com 2.11.2013 Freezing 132 manga24h.com 21.10.2013 Freezing 131 manga24h.com 18.10.2013 Freezing 130 2.05.2015 Freezing 129 2.05.2015 Freezing 128 2.05.2015 Freezing 127 2.05.2015 Freezing 126 2.05.2015 Freezing 125 2.05.2015 Freezing 124 2.05.2015 Freezing 123 2.05.2015 Freezing 122 2.05.2015 Freezing 121 2.05.2015 Freezing 120 2.05.2015 Freezing 119 2.05.2015 Freezing 118 2.05.2015 Freezing 117 2.05.2015 Freezing 116 2.05.2015 Freezing 115 2.05.2015 Freezing 114 2.05.2015 Freezing 113.5 Amethyst Group 13.08.2015 Freezing 113 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 112 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 111 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 110 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 109 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 108 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 107 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 106 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 105 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 104 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 103 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 102 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 101 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 100 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 99 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 98 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 97 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 96 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 95 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 94 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 93 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 92 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 91 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 90 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 89 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 88 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 87 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 86 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 85 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 84 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 83 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 82 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 81 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 80 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 79 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 78 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 77 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 76 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 75 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 74 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 73 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 72 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 71 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 70 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 69 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 68 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 67 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 66 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 65.5 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 65 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 64 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 63 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 62 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 61 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 60 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 59 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 58 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 57 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 56 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 55 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 54 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 53 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 52 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 51 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 50 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 49 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 48 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 47 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 46 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 45 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 44 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 43 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 42 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 41 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 40 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 39 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 38 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 37 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 36 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 35 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 34 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 33 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 32 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 31 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 30 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 29 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 28 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 27 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 26 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 25 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 24 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 23 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 22 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 21 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 20 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 19 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 18 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 17 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 16 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 15 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 14 manga24h.com 30.09.2013 Freezing 13 blogtruyen.com 30.09.2013 Freezing 12 blogtruyen.com 30.09.2013 Freezing 11 blogtruyen.com 30.09.2013 Freezing 10 Easycome.us 30.09.2013 Freezing 9 Easycome.us 30.09.2013 Freezing 8 Easycome.us 30.09.2013 Freezing 7 Easycome.us 30.09.2013 Freezing 6 Easycome.us 30.09.2013 Freezing 5 canikizu 30.09.2013 Freezing 4 canikizu 30.09.2013 Freezing 3 canikizu 30.09.2013 Freezing 2 canikizu 30.09.2013 Freezing 1 canikizu 30.09.2013