Frogman

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life , Sports .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhMichiru một học sinh trung học rất bình thường, từ học tập cho tới các môn thể thao. Cậu rất thích nhìn cô bạn cùng lớp của mình là Haruka bơi lội. Haruka là thành viên duy nhất của CLB bơi lội, cô ấy cùng huấn luyện viên của mình đang tìm kiếm thành viên mới để duy trì CLB, và mọi chuyện bắt đầu từ đó…

 


Frogman manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Frogman 58 31.07.2015 Frogman 57 Marv 31.07.2015 Frogman 56 31.07.2015 Frogman 55 31.07.2015 Frogman 54 28.07.2015 Frogman 54 28.07.2015 Frogman 53 28.07.2015 Frogman 53 28.07.2015 Frogman 52 26.07.2015 Frogman 51 26.07.2015 Frogman 50 Ship of the dream 23.07.2015 Frogman 49 Ship of the dream 23.07.2015 Frogman 48 Ship of the dream 23.07.2015 Frogman 47 Ship of the dream 23.07.2015 Frogman 46 Ship of the dream 23.07.2015 Frogman 45 Ship of the dream 23.07.2015 Frogman 44 Ship of the dream 18.07.2015 Frogman 43 Marv 17.07.2015 Frogman 42 Ship of the dream 17.07.2015 Frogman 41 Marv 13.07.2015 Frogman 40 13.07.2015 Frogman 39 10.07.2015 Frogman 38 8.07.2015 Frogman 37 Marv 30.09.2013 Frogman 36 Marv 30.09.2013 Frogman 35 Marv 30.09.2013 Frogman 34 Marv 30.09.2013 Frogman 33 Marv 30.09.2013 Frogman 32 Marv 30.09.2013 Frogman 31 Marv 30.09.2013 Frogman 30 Marv 30.09.2013 Frogman 29 Marv 30.09.2013 Frogman 28 Marv 30.09.2013 Frogman 27 Marv 30.09.2013 Frogman 26 Marv 30.09.2013 Frogman 25 Marv 30.09.2013 Frogman 24 Marv 30.09.2013 Frogman 23 Marv 30.09.2013 Frogman 22 Marv 30.09.2013 Frogman 21 Marv 30.09.2013 Frogman 20 Marv 30.09.2013 Frogman 19 Marv 30.09.2013 Frogman 18 Marv 30.09.2013 Frogman 17 Marv 30.09.2013 Frogman 16 Marv 30.09.2013 Frogman 15 Marv 30.09.2013 Frogman 14 Marv 30.09.2013 Frogman 13 Marv 30.09.2013 Frogman 12 Marv 30.09.2013 Frogman 11 Marv 30.09.2013 Frogman 10 Marv 30.09.2013 Frogman 9 Marv 30.09.2013 Frogman 8 Marv 30.09.2013 Frogman 7 Marv 30.09.2013 Frogman 6 Marv 30.09.2013 Frogman 5 Marv 30.09.2013 Frogman 4 Marv 30.09.2013 Frogman 3 Marv 30.09.2013 Frogman 2 Marv 30.09.2013 Frogman 1 Marv 30.09.2013