Fuan no Tane Plus

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Horror .

Chương mới nhất: 100-102 - Đang tiến hànhTổng hợp những câu chuyện ngắn ( cũng có thể nói là cực ngắn ) về những điều kì lạ, siêu nhiên, ma quái, mê tín xảy ra trong cuộc sống, nơi ở thường ngày của chúng ta…
Nhóm dịch: HORROR FC Deathplace TeamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fuan no Tane Plus 100-102 23.05.2016 Fuan no Tane Plus 97.99 29.04.2016 Fuan no Tane Plus 94-96 8.04.2016 Fuan no Tane Plus 91-93 8.04.2016 Fuan no Tane Plus 87-89 8.04.2016 Fuan no Tane Plus 84-86 8.04.2016 Fuan no Tane Plus 81-83 12.03.2016 Fuan no Tane Plus 78-80 12.03.2016 Fuan no Tane Plus 75-77 12.03.2016 Fuan no Tane Plus 72-74 12.03.2016 Fuan no Tane Plus 66-71 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 62-65 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 56-61 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 55 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 54 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 53 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 52 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 51 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 50 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 49 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 48 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 47 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 46 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 39 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 38 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 37 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 36 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 35 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 34 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 33 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 32 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 31 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 30 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 29 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 27 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 26 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 25 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 24 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 23 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 22 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 21 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 20 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 19 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 18 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 17 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 16 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 15 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 14 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 13 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 12 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 11 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 10 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 9 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 8 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 7 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 6 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 5 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 4 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 3 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 2 29.04.2015 Fuan no Tane Plus 1 29.04.2015