Fujimura-kun Meitsu

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 92 - Đang tiến hànhFujimura là một người luôn cô độc trong trường. Lí do là vì cậu đã giúp một cô bạn và đánh cho vài thằng đầu gấu đo sàn. Do quá bá đạo nên bị mọi người sợ hãi. Và cuộc đời cậu đã sang trang mới khi gặp những người bạn mới: 1 cô nàng eri đáng yêu, 1 cô bé hội trưởng ngốc ngếch, và cô cô bé yanke đáng sợ. Tất cả bọn họ đã làm nên một câu chuyện vô cùng hài hước và vui nhộn. Hãy cùng khám phá những câu chuyện của họ nhé!

 


Fujimura-kun Meitsu manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fujimura-kun Meitsu 92 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 11.04.2014 Fujimura-kun Meitsu 91 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 11.04.2014 Fujimura-kun Meitsu 90 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 21.12.2013 Fujimura-kun Meitsu 89 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 28.10.2013 Fujimura-kun Meitsu 88 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 28.10.2013 Fujimura-kun Meitsu 87 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 86 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 85.5 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 85 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 84 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 83 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 82.8 Lưu Manh Lập Dị 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 82.7 Lưu Manh Lập Dị 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 82.6 Lưu Manh Lập Dị 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 82.5 Lưu Manh Lập Dị 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 82 Lưu Manh Lập Dị 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 81 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 80 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 79 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 78 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 77 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 76 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 75 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 74 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 73 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 72 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 71 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 70 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 69 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 68 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 67 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 66 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 65 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 64 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 63 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 62 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 61 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 60 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 59.5 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 59 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 58 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 57 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 56 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 55 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 54 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 53 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 52 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 51 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 50 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 49 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 48 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 47 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 46 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 45 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 44 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 43 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 42 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 41 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 40 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 39 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 38 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 37 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 36 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 35 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 34 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 33 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 32 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 31 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 30 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 29 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 28 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 27 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 26 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 25 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 24 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 23 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 22 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 21 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 20 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 19 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 18 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 17 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 16 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 15 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 14 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 13 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 12 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 11 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 10 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 9 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 8 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 7 blogtruyen.com 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 6 blogtruyen.com 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 5 blogtruyen.com 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 4 blogtruyen.com 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 3 blogtruyen.com 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 2 blogtruyen.com 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 1 blogtruyen.com 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 0.2 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013 Fujimura-kun Meitsu 0.1 [Mangaka]FC_[V]u0n[G]_{G]I[A] 30.09.2013