FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU

Tên khác: The Strongest Brave Who Craves For Revenge, Extinguish With The Power Of Darkness

Tác giả:

Thể loại: Adventure , ecchi , Fantasy , Horror , Seinen .

Chương mới nhất: 40 - Đang tiến hànhAnh hùng đã tiêu diệt quỷ vương và mang lại hòa bình cho thế giới. nhưng chuyện gì sẽ chờ đón anh?
cả gia đình và bằng hữu đều bị xử tử. còn anh thì bị tra tấn hành hạ cho đến chết
“Ta sẽ trả thù! ta sẽ tắm máu của các người!”. nhận lấy sức mạnh bóng tối. anh trở về cùng mối hận thùTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 40 10.09.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 39 25.08.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 38 10.08.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 37 11.07.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 36 24.06.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 35.5 24.06.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 35 9.06.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 34 24.05.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 33 7.04.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 32 22.03.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 30 28.01.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 29 28.01.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 28 2.01.2021 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 27 28.12.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 26 22.11.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 25 7.11.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 24 15.09.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 23 8.09.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 22 21.08.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 21 29.07.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 20 10.07.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 19 14.06.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 18 27.05.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 16 29.04.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 15 13.04.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 14 31.03.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 13 13.02.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 12 13.02.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 11 13.02.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 10 12.02.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 9 12.02.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 8 12.02.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 7.5 12.02.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 7 12.02.2020 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 6 30.07.2019 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 5 30.07.2019 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 4.2 28.06.2019 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 3.4 28.06.2019 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 3.3 28.06.2019 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 3.2 28.06.2019 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 3 28.06.2019 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 2.3 28.06.2019 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 2.2 28.06.2019 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 2 28.06.2019 FUKUSHUU WO KOINEGAU SAIKYOU YUUSHA WA, YAMI NO CHIKARA DE SENMETSU MUSOU SURU 1 28.06.2019