Fulldrum

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Seinen , Sports .

Chương mới nhất: 6 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fulldrum 6 22.03.2018 Fulldrum 5 Legend Team 7.08.2017 Fulldrum 4 Legend Team 7.07.2017 Fulldrum 3 Legend Team 7.07.2017 Fulldrum 2 Legend Team 7.07.2017 Fulldrum 1 Legend Team 7.07.2017