Fumetsu No Anata E

Tên khác: 不滅のあなたへ, 致不灭的你, To You, The Immortal, Gửi đến ngươi, sự trường cửu

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Drama , Fantasy , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 50 - Đang tiến hànhNó bị bỏ rơi lạc lõng một mình trên bề mặt. Lang thang khắp chốn, “nó” tìm đến cậu bé sống cô độc giữa cơn bão tuyết.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fumetsu No Anata E 50 21.05.2019 Fumetsu No Anata E 49 9.05.2019 Fumetsu No Anata E 47 18.04.2019 Fumetsu No Anata E 45 25.02.2019 Fumetsu No Anata E 44 24.12.2018 Fumetsu No Anata E 42 14.12.2018 Fumetsu No Anata E 41 14.10.2018 Fumetsu No Anata E 40 12.09.2018 Fumetsu No Anata E 39 12.09.2018 Fumetsu No Anata E 38 17.08.2018 Fumetsu No Anata E 37 12.09.2018 Fumetsu No Anata E 36 12.09.2018 Fumetsu No Anata E 35 12.09.2018 Fumetsu No Anata E 34 12.09.2018 Fumetsu No Anata E 33 8.02.2018 Fumetsu No Anata E 32 14.01.2018 Fumetsu No Anata E 31 14.01.2018 Fumetsu No Anata E 30 2.12.2017 Fumetsu No Anata E 29 14.11.2017 Fumetsu No Anata E 28 16.10.2017 Fumetsu No Anata E 27 12.10.2017 Fumetsu No Anata E 26 VN Blueship 13.09.2017 Fumetsu No Anata E 25 VN Blueship 13.09.2017 Fumetsu No Anata E 24 VN Blueship 13.09.2017 Fumetsu No Anata E 23 VN Blueship 13.09.2017 Fumetsu No Anata E 22 VN Blueship 13.09.2017 Fumetsu No Anata E 21 VN Blueship 13.09.2017 Fumetsu No Anata E 20 VN Blueship 7.07.2017 Fumetsu No Anata E 19 VN Blueship 7.07.2017 Fumetsu No Anata E 18 VN Blueship 7.07.2017 Fumetsu No Anata E 17 VN Blueship 7.05.2017 Fumetsu No Anata E 16 VN Blueship 24.04.2017 Fumetsu No Anata E 15 VN Blueship 15.04.2017 Fumetsu No Anata E 14 VN Blueship 12.04.2017 Fumetsu No Anata E 13 VN Blueship 12.04.2017 Fumetsu No Anata E 12 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 11 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 10 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 9 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 8 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 7 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 6 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 5 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 4 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 3 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 2 VN Blueship 2.04.2017 Fumetsu No Anata E 1 VN Blueship 2.04.2017