Fuuka

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 134 - Đang tiến hànhYuu Haruna – nhân vật chính trong Fuuka – vừa chân ướt chân ráo đến Tokyo. Cậu là con nghiện mạng xã hội Twitter. Chính vì vậy, một hôm, khi vừa check Twitter vừa đi chợ, cậu bị một cô gái đập vỡ điện thoại và cho ăn ngay một phát tát vì bị hiểu nhầm rằng cậu đang cố chụp quần lót của cô ấy. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó cuộc đời cậu sẽ thay đổi thế nào? Xin mời các bạn đọc Fuuka để dõi theo những tình tiết xịt máu mũi éo le của cậu chàng Haruna.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Fuuka 195 5.04.2018 Fuuka 194 4.04.2018 Fuuka 193 2.04.2018 Fuuka 192 21.03.2018 Fuuka 191 16.03.2018 Fuuka 190 7.03.2018 Fuuka 189 7.03.2018 Fuuka 188 7.03.2018 Fuuka 187 13.02.2018 Fuuka 186 8.02.2018 Fuuka 183 18.01.2018 Fuuka 182 29.12.2017 Fuuka 181 19.12.2017 Fuuka 180 12.12.2017 Fuuka 179 22.11.2017 Fuuka 178 22.11.2017 Fuuka 177 9.11.2017 Fuuka 176 9.11.2017 Fuuka 175 24.10.2017 Fuuka 174 23.10.2017 Fuuka 173 23.10.2017 Fuuka 172 30.09.2017 Fuuka 171 28.09.2017 Fuuka 170 28.09.2017 Fuuka 169 18.09.2017 Fuuka 168 19.09.2017 Fuuka 167 29.08.2017 Fuuka 166 15.08.2017 Fuuka 165 3.08.2017 Fuuka 164 31.07.2017 Fuuka 163 22.07.2017 Fuuka 162 21.07.2017 Fuuka 161 21.07.2017 Fuuka 160 25.06.2017 Fuuka 159 19.06.2017 Fuuka 158 19.06.2017 Fuuka 157 11.06.2017 Fuuka 156 11.06.2017 Fuuka 155 22.05.2017 Fuuka 154 Sky Garden Group 15.05.2017 Fuuka 153 28.04.2017 Fuuka 152 Sky Garden Group 23.04.2017 Fuuka 151 15.04.2017 Fuuka 150 Sky Garden Group 8.04.2017 Fuuka 149 Sky Garden Group 31.03.2017 Fuuka 148 Sky Garden Group 28.03.2017 Fuuka 147 Sky Garden Group 18.03.2017 Fuuka 146 12.03.2017 Fuuka 145 12.03.2017 Fuuka 144 Sky Garden Group 24.02.2017 Fuuka 143 Sky Garden Group 24.02.2017 Fuuka 142 Sky Garden Group 24.02.2017 Fuuka 141 3.02.2017 Fuuka 140 29.01.2017 Fuuka 139 23.01.2017 Fuuka 138 15.01.2017 Fuuka 137 30.12.2016 Fuuka 136 18.12.2016 Fuuka 135 18.12.2016 Fuuka 134 18.12.2016 Fuuka 134 5.05.2018 Fuuka 133 26.11.2016 Fuuka 132 20.11.2016 Fuuka 131 12.11.2016 Fuuka 131 5.05.2018 Fuuka 130 5.11.2016 Fuuka 129 24.10.2016 Fuuka 126 30.09.2016 Fuuka 125 24.09.2016 Fuuka 124 18.09.2016 Fuuka 123 18.09.2016 Fuuka 122 5.09.2016 Fuuka 121 5.09.2016 Fuuka 120 15.08.2016 Fuuka 119 7.08.2016 Fuuka 118 30.07.2016 Fuuka 117 30.07.2016 Fuuka 116 30.07.2016 Fuuka 115 13.07.2016 Fuuka 114 13.07.2016 Fuuka 113 6.07.2016 Fuuka 112 6.07.2016 Fuuka 111 14.06.2016 Fuuka 110 3.06.2016 Fuuka 109 Devil Slayer Team 27.05.2016 Fuuka 108 22.05.2016 Fuuka 107 14.05.2016 Fuuka 106 29.04.2016 Fuuka 105 Sky Garden Group 23.04.2016 Fuuka 104 Sky Garden Group 14.04.2016 Fuuka 103 Sky Garden Group 11.04.2016 Fuuka 102 Sky Garden Group 1.04.2016 Fuuka 101 Sky Garden Group 1.04.2016 Fuuka 100 Sky Garden Group 20.03.2016 Fuuka 99 Sky Garden Group 13.03.2016 Fuuka 98 Sky Garden Group 5.03.2016 Fuuka 97 Devil Slayer Team 6.03.2016 Fuuka 96 19.02.2016 Fuuka 95 Sky Garden Group 16.02.2016 Fuuka 94 Sky Garden Group 12.02.2016 Fuuka 93 Sky Garden Group 12.02.2016 Fuuka 92 Sky Garden Group 23.01.2016 Fuuka 91 Sky Garden Group 17.01.2016 Fuuka 90 Sky Garden Group 13.01.2016 Fuuka 89 Otaku Plus 25.12.2015 Fuuka 88 Otaku Plus 25.12.2015 Fuuka 87 Sky Garden Group 11.12.2015 Fuuka 86 Sky Garden Group 1.12.2015 Fuuka 85 Otaku Plus 24.11.2015 Fuuka 84 Sky Garden Group 16.11.2015 Fuuka 83 Otaku Plus 7.11.2015 Fuuka 82 Sky Garden Group 31.10.2015 Fuuka 81 Sky Garden Group 26.10.2015 Fuuka 80 Sky Garden Group 14.10.2015 Fuuka 80 30.12.2016 Fuuka 79 Sky Garden Group 1.10.2015 Fuuka 78 23.09.2015 Fuuka 78 13.11.2017 Fuuka 77 19.09.2015 Fuuka 76 Sky Garden Group 10.09.2015 Fuuka 75 Otaku Plus 4.09.2015 Fuuka 74 Otaku Plus 28.08.2015 Fuuka 73 Sky Garden Group 9.08.2015 Fuuka 72 Sky Garden Group 9.08.2015 Fuuka 71 Otaku Plus 23.07.2015 Fuuka 70 Sky Garden Group 17.07.2015 Fuuka 69 Sky Garden Group 9.07.2015 Fuuka 68 Sky Garden Group 9.07.2015 Fuuka 67 Sky Garden Group 25.06.2015 Fuuka 66 Sky Garden Group 20.06.2015 Fuuka 65 Otaku Plus 13.06.2015 Fuuka 64 Sky Garden Group 4.06.2015 Fuuka 63 Otaku Plus 29.05.2015 Fuuka 62 Otaku Plus 29.05.2015 Fuuka 61 Sky Garden Group 15.05.2015 Fuuka 60 Sky Garden Group 4.05.2015 Fuuka 59 Sky Garden Group 4.05.2015 Fuuka 58 Otaku Plus 27.04.2015 Fuuka 57 7 Team 22.04.2015 Fuuka 56 Otaku Plus 22.04.2015 Fuuka 55 Otaku Plus 22.04.2015 Fuuka 54 Otaku Plus 22.04.2015 Fuuka 53 Otaku Plus 7.04.2015 Fuuka 52 Otaku Plus 7.04.2015 Fuuka 51 Otaku Plus 4.04.2015 Fuuka 50 Otaku Plus 30.03.2015 Fuuka 49 manga24h.com 21.03.2015 Fuuka 48 manga24h.com 21.03.2015 Fuuka 47 manga24h.com 15.03.2015 Fuuka 46 manga24h.com 13.03.2015 Fuuka 45 manga24h.com 12.03.2015 Fuuka 44 manga24h.com 10.03.2015 Fuuka 43 manga24h.com 8.03.2015 Fuuka 42 manga24h.com 7.03.2015 Fuuka 41 manga24h.com 5.03.2015 Fuuka 40 manga24h.com 4.03.2015 Fuuka 39 hamtruyen.com 17.02.2015 Fuuka 38 hamtruyen.com 13.02.2015 Fuuka 37 hamtruyen.com 12.02.2015 Fuuka 36 7 Team + Lightning Group 27.10.2014 Fuuka 35 7 Team + Lightning Group 27.10.2014 Fuuka 34 7 Team + Lightning Group 14.10.2014 Fuuka 33 7 Team + Lightning Group 3.10.2014 Fuuka 32 7 Team + Lightning Group 23.09.2014 Fuuka 31 7 Team + Lightning Group 23.09.2014 Fuuka 30 7 Team + Lightning Group 21.09.2014 Fuuka 29.5 7 Team + Lightning Group 19.09.2014 Fuuka 29 7 Team + Lightning Group 19.09.2014 Fuuka 28 7 Team + Lightning Group 31.08.2014 Fuuka 27 7 Team + Lightning Group 27.08.2014 Fuuka 26 7 Team + Lightning Group 12.08.2014 Fuuka 25 7 Team + Lightning Group 30.07.2014 Fuuka 24 Lightning Group 19.07.2014 Fuuka 23 Lightning Group 13.07.2014 Fuuka 22 7 Team 11.07.2014 Fuuka 21.5 7 Team 11.07.2014 Fuuka 21 7 Team 11.07.2014 Fuuka 20 7 Team 11.07.2014 Fuuka 19 7 Team 11.07.2014 Fuuka 18 Lightning Group 7.06.2014 Fuuka 17 7 Team 1.06.2014 Fuuka 16 7 Team 25.05.2014 Fuuka 15 Lightning Group 17.05.2014 Fuuka 14 7 Team 12.05.2014 Fuuka 13 7 Team 12.05.2014 Fuuka 12.5 7 Team 12.05.2014 Fuuka 12 7 Team 12.05.2014 Fuuka 11 7 Team 12.05.2014 Fuuka 10 7 Team 12.05.2014 Fuuka 9 7 Team 12.05.2014 Fuuka 8 7 Team 12.05.2014 Fuuka 7 7 Team 12.05.2014 Fuuka 6 7 Team 12.05.2014 Fuuka 5 7 Team 12.05.2014 Fuuka 4 7 Team 12.05.2014 Fuuka 3 7 Team 12.05.2014 Fuuka 2 7 Team 12.05.2014 Fuuka 1 7 Team 12.05.2014